Aller au contenu

Navigatie

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is het uitvoerend orgaan van Brupartners.

Brupartners kiest de Raad van Bestuur uit zijn midden en hij telt zes leden. De Voorzitter en Ondervoorzitter van Brupartners zijn van rechtswege lid, evenals de Voorzitter van Brupartners - Zelfstandige Ondernemers.

De Voorzitter van Brupartners zit de Raad van Bestuur voor.

De leidende ambtenaren van Brupartners wonen de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij.