Aller au contenu

Sociale Top 2018

Op dinsdag 25 september 2018 zijn de Brusselse regering en de sociale gesprekspartners samengekomen voor hun jaarlijkse Sociale Top in het museum Kanal - Centre Pompidou, de voormalige Citroëngarage die is omgevormd tot een museum voor moderne en hedendaagse kunst en waar de nadruk wordt gelegd op Brusselse creaties.

Op dinsdag 25 september 2018 zijn de Brusselse regering en de sociale gesprekspartners samengekomen voor hun jaarlijkse Sociale Top in het museum Kanal - Centre Pompidou, de voormalige Citroëngarage die is omgevormd tot een museum voor moderne en hedendaagse kunst en waar de nadruk wordt gelegd op Brusselse creaties. Deze belangrijke bijeenkomst van het sociaal overleg moest toelaten om de balans op te maken van de aanzienlijke sociaaleconomische vooruitgang die in 2017 en 2018 werd gemaakt, en om de resterende strategische prioriteiten te bepalen tot het einde van de legislatuur in 2019.

Deze prioriteiten passen in het kader van de Strategie 2025 voor Brussel, een gemeenschappelijk beleidsinstrument op gewestelijk vlak, en in samenwerking met de Gemeenschappen. Met deze Strategie 2025 wil men de sociaaleconomische uitdagingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangaan doorheen vier grote pijlers : heropleving van de Brusselse economie, de toekomst van het Gewest gedurende tien jaar verzekeren, de ontsluiting van de bevoegdheden en de deelname van de sociaaleconomische actoren.  Deze prioriteiten voor de komende maanden hebben met name betrekking op de opstelling van het Industrieplan voor Brussel en de toekomst van deze sector in het Gewest, de inschakeling van jongeren op de arbeidsmarkt, met name dankzij de Erkenning van Competenties en de nieuwe opleidings- en tewerkstellingspolen, de opkomst van de elektronische handel en de noden aan digitale opleidingen, die deze meebrengt, maar eveneens de cruciale verbetering van de mobiliteit via het project « Good Move ».

Voor het Gewest was dit tevens de gelegenheid om de nieuwe communicatiecampagne « Go4Brussels2025 » (Go for Brussels) te lanceren die de bekendheid van de Strategie 2025 onder de Brusselaars moet verhogen.

Ook al zullen er in 2018 en 2019 nog tal van uitdagingen moeten worden aangegaan, uitdagingen waarvoor de sociale gesprekspartners een opvoering van het overleg vragen, toch zijn ze vandaag tevreden over de vorderingen die werden gemaakt dankzij de samenwerking van de Regering, de overheidsinstellingen en de sociale gesprekspartners. Zij wijzen op het constructief en belangrijk werk dat is verricht, met name in het kader van de onderhandelingen en het sluiten van sectorale kaderakkoorden (vervoer & logistiek, bouw…), de uitbouw van het alternerend leren en de Erkenning van Competenties, evenals wat betreft de toevoeging van een 11de pijler aan de Strategie 2025 die gewijd is aan de mobiliteit.

De Voorzitter van de Economische en Sociale Raad, de heer Jan De Brabanter, heeft gewezen op de aanzienlijke vooruitgang die sedert de Sociale Top van september 2017 werd gerealiseerd, net als op het dynamisme en de doeltreffendheid van het Brussels sociaaleconomisch overleg sedert de invoering van het  concept van de « gedeelde prioriteiten ». Ter herinnering, deze “gedeelde prioriteiten”, waartoe de aanzet werd gegeven door de Raad, hebben betrekking op een geheel van belangrijke sociaaleconomische dossiers die het voorwerp uitmaken van gemeenschappelijke werkzaamheden van de Regering en de sociale gesprekspartners.

Ook heeft hij de aandacht van de Regering op bepaalde bezorgdheden van de sociale gesprekspartners gevestigd : de dringende nood om een visie uit te werken voor het Industrieplan voor Brussel, de noodzaak om Brussel - nog voor andere steden - tot een Smart City te maken, of nog, de metropolitaanse gemeenschap. De Voorzitter en de Vicevoorzitter van de Raad kijken met vertrouwen uit naar de werkzaamheden die nog voor het einde van de legislatuur tot een goed einde moeten worden gebracht.

Wij nodigen u uit om kennis te nemen van de openingstoespraak van de Voorzitter van de Raad, de heer Jan De Brabanter, evenals van de slottoespraak van de Vicevoorzitter van de Raad, de heer Philippe Vandenabeele.