De Erkenningscommissie Betaald educatief verlof moet zich voornamelijk uitspreken over de erkenning, de intrekking of opschorting van erkenningen betreffende bepaalde categorieën van algemene en professionele opleidingen.   

Opdrachten

  • Erkenning van opleidingen inzake betaald educatief verlof. Het betaald educatief verlof is een recht van de werknemers van de privésector dat hen toelaat om erkende opleidingen te volgen en hiervoor met behoud van loon van het werk afwezig te blijven.

U vindt meer informatie over de modaliteiten inzake betaald educatief verlof op de website van  Brussel Economie & Werkgelegenheid.

Samenstelling en leden

2 vertegenwoordigers van de Regering waaronder 1 vertegenwoordiger van de Minister van Economie

Effectief lidPlaatsvervangend lid
Elvis MIHALOWITCH (Voorzitter)Sophie HEUSKIN (Vice-voorzitster)

7 vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand en de werkgevers van de social-profitsector

3 leden van BECI2 leden van Brupartners – Zelfstandige Ondernemers2 leden van BRUXEO
Arnaud LE GRELLE (Effectief lid)Julie HUNTZ (Effectief lid)Soukeyna LATRACH (Effectief lid)
Laurent SCHILTZ (Effectief lid)Sophie DAMOU (Effectief lid)Aurore DI GIUSTO (Effectief lid)
Jan DE BRABANTER (Effectief lid)Joris RENARD (Plaatsvervangend lid)Kelly TIMPERMAN (Plaatsvervangend lid)
Maurits VANACKERE (Plaatsvervangend lid)Philippe RUELENS (Plaatsvervangend lid)Tatiana VIAL-GROSSER (Plaatsvervangend lid)
Frans DE KEYSER (Plaatsvervangend lid)
Wassima HADI (Plaatsvervangend lid)

7 vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de werknemers

3 leden van het ABVV3 leden van het ACV1 lid van de ACLVB
Fabien MEULENYSER (Effectief lid)Piet VAN DEN BERGH (Effectief lid)Yaël HUYSE (Effectief lid)
Constant KARAMANIS (Effectief lid)Julie MACQ (Effectief lid)Patricia DE MARCHI (Plaatsvervangend lid)
Maud WILLEMS (Effectief lid)Mustapha AZZIZI (Effectief lid)
Eric BUYSSENS (Plaatsvervangend lid)Pierre LEDECQ (Plaatsvervangend lid)
Stéphanie RARY (Plaatsvervangend lid)Ilse TIMPERMAN (Plaatsvervangend lid)
Jeanne UWASE (Plaatsvervangend lid)Mario BUCCI (Plaatsvervangend lid)

6 vertegenwoordigers van de Gemeenschapsministers die bevoegd zijn voor Onderwijs en Permanente Vorming

Effectieve ledenPlaatsvervangende leden
Isabelle GOUDESEUNEVeerle VAN DE VELDE
Karin MERTENSLaetitia VANCAUWENBERGE
Samuel DENEFFEYasmin COOLS
Carmen XHONNEUXCatherine REINERTZ
Baptiste DE REYMAEKERMathieu LALOT

1 vertegenwoordiger van Bruxelles Formation

Effectief lidPlaatsvervangend lid
Youcef HAMMANIMarie-Claude DONY

1 vertegenwoordiger van de VDAB

Effectief lidPlaatsvervangend lid
Geert PAUWELSMie VLEMINCKX

Het secretariaat wordt verzorgd door François CATTEAU.

Reglementering

  • Ordonnantie van 2 juli 2015 houdende de eerste maatregelen ter uitvoering en toepassing van de Zesde Staatshervorming met betrekking tot de advies- en bemiddelingsorganen inzake het betaald educatief verlof en het Ervaringsfonds[WC1] 
  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 oktober 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen
  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 mei 2016 tot wijziging van artikel 16bis van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen