Opdrachten

  • Adviezen verstrekken inzake de bestrijding van racisme en zogenaamd raciale discriminatie, op eigen initiatief of op verzoek van een minister of staatssecretaris van de gewestregering, voor zover dit verzoek onder zijn bevoegdheden valt;
  • Aan het begin en aan het einde van de legislatuur een advies formuleren over de doelstellingen van de regering die zijn opgenomen in de Gewestelijke Beleidsverklaring;
  • De thematiek opvolgen, ook op andere beleidsniveaus, voor zover er een impact is op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • Het overleg en de samenwerking tussen alle betrokken actoren en de andere bestaande thematische adviesraden bevorderen.

De Raad legt jaarlijks aan de regering een verslag voor over de verrichte werkzaamheden en de besteding van zijn financiële middelen.

Samenstelling en leden

3 leden van het voorzitterschap: in afwachting van de aanwijzing

Het bureau : in afwachting van de aanwijzing

Samenstelling en leden

2 leden voorgedragen door Unia

Effectief lidPlaatsvervangend lid
Fatima HANINE Bruno MARTENS

12 leden voorgedragen door Brupartners

6 leden vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand en de werkgevers van de non-profitsector6 leden vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de werknemers
Joëlle EVENEPOEL (BECI) (Effectief lid)Manuel CORNIL (ABVV) (Effectief lid)
Samad GUESSOUS (BRUEIZO) (Effectief lid)Eva Maria JIMENEZ (ACV) (Effectief lid)
Kelly TIMPERMAN (BRUXEO) (Effectief lid)Eva SAHIN (ACLVB) (Effectief lid)
Jan DE BRABANTER (BECI) (Plaatsvervangend lid)Stéphanie RARY (ABVV) (Plaatsvervangend lid)
HUNTZ Julie (BRUEIZO) (Plaatsvervangend lid)Cédric SIMON (ACV) (Plaatsvervangend lid)
GERARD Bruno (BRUXEO) (Plaatsvervangend lid)Michael DUFRANE (ACLVB) (Plaatsvervangend lid)

11 effectieve leden en 11 plaatsvervangende leden afkomstig uit relevante antiracistische middenveldorganisaties voorgedragen door de minister of staatssecretaris bevoegd voor Gelijke Kansen na een oproep tot kandidaatstelling

Effectieve ledenPlaatsvervangende leden
Manuel MENACHO (Royale Union Saint-Gilloise)Hend EL YAHYAHOUI (Royale Union Saint-Gilloise)
Olivier BONNY (ESMA Carrefour des cultures)Eleonora MUSTAFOVSKA (ESMA Carrefour des cultures)
Loredana MARCHI (Le Foyer/MigratieMuseumMigration)Witney APPIAH AMPOFO (Le Foyer/MigratieMuseumMigration)
Ursule AKATSHI (Forum LISANGA)Elise MABAYA (Forum LISANGA)
Alejo STEIMBERG (CCLJ) Emmanuelle EINHORN (CCLJ)
Esther KOUABLAN (MRAX)Nicha MBULI (MRAX)
Laura VAUQUOIS (Garance)Hind ACIL (Garance)
Geneviève KANINDA (Les Amis du Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations) Aliou BALDÉ (Les Amis du Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations)
Stacey OHIWEREI (LEVL)Hoti FERKI (LEVL)
Alejandra ALARCON-HENRIQUEZ (Bepax)Ali FARIHA (Bepax)
Beatriz CAMARGO (CBAI)Alexandre ANSAY (CBAI)

2 effectieve leden en 2 plaatsvervangende leden afkomstig uit het academisch korps van Brusselse universiteiten voorgedragen door de minister of staatssecretaris bevoegd voor Gelijke Kansen

Effectieve ledenPlaatsvervangende leden
Jean-Philippe SCHREIBER (ULB)Laura CALABRESE (ULB)

De voorzitter of een afgevaardigde van de Brusselse Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen.

De voorzitter of een afgevaardigde van de Brusselse Raad voor personen met een handicap.

Reglementering

6 JULI 2023. - Ordonnantie betreffende de oprichting van een Brusselse Raad voor de uitbanning van racisme in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest