Brupartners

Klik hier om de bevoegdheden, de organisatie en de werking van Brupartners, het belangrijkste Brussels orgaan voor sociaaleconomisch overleg, te ontdekken.

Toelagen

Brupartners verleent geen toelagen.

Studies

Brupartners heeft geen externe studies laten uitvoeren voor 2023.

Overheidsopdrachten

Raadpleeg hier de lijst van de overheidsopdrachten die in 2023 door Brupartners werden toegewezen.

Tewerkstelling

2021

  • Commissieadviseur (M/V/X):
    • Vacature afgesloten op 10/08/2021
    • Aanwerving van CATTEAU François, in dienst getreden op 15/10/2021
  • Jurist (M/V/X):
    • Vacature afgesloten op 10/10/2021
    • Aanwerving van INGABIRE Andromaque, in dienst getreden op 01/12/2021

2022

2023

Transparantie van de mandaten

Overeenkomstig artikel 7 van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen vindt u hieronder de transparantieverslagen en de tabellen van de aanwezigheden tijdens de vergaderingen, de bezoldigingen en voordelen van allerlei aard, evenals van de representatiekosten van de mandatarissen die bij Brupartners zetelen.