Opdrachten

De leden van Brupartners komen eenmaal per maand in de Plenaire vergadering samen om de adviezen aan te nemen die door de commissies en werkgroepen (WG) werden voorbereid. De adviezen worden vervolgens overgemaakt aan de Brusselse regering en op deze internetsite gepubliceerd. Deze adviezen zijn consultatief, en de Regering is niet verplicht om deze in aanmerking te nemen.

Raadpleeg de adviezen uitgebracht door Brupartners

Samenstelling

De Plenaire vergadering bestaat uit 30 effectieve en 30 plaatsvervangende leden. Deze omvat een paritaire vertegenwoordiging van vertegenwoordigers van de organisaties van de werkgevers, de middenstand en de werkgevers van de social-profitsector (= patronale bank) en van vertegenwoordigers van de organisaties van de werknemers (= syndicale bank). 

De leden van Brupartners worden door de Brusselse regering aangesteld voor een periode van vijf jaar. De Voorzitter en Vicevoorzitter worden verkozen voor tweeënhalf jaar, en respectievelijk en afwisselend onder de leden die de patronale bank vertegenwoordigen, enerzijds, en de syndicale bank, anderzijds. Zij behoren tot een verschillende taalrol (FR en NL).

Samenstelling en leden

15 vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand en de werkgevers van de social-profitsector

7 leden van BECI6 leden van de middenstand2 leden van BRUXEO
Jan DE BRABANTER (Voorzitter - Effectief lid)Sophie HEUSKIN (UCM - Effectief lid)Emmanuel DEROUBAIX (Effectief lid)
Rodolphe VAN NUFFEL (Effectief lid)Julie HUNTZ (UNIZO - Effectief lid)Bruno GERARD (Effectief lid)
Katrien KEMPE (Effectief lid)Pierre VAN SCHENDEL (SDZ - Effectief lid)Kristien MUSCH (Plaatsvervangend lid)
Laurent SCHILTZ (Effectief lid)Bernard JACQUEMIN (UNPLIB - Effectief lid)Tatiana VIAL GRÖSSER (Plaatsvervangend lid)
Arnaud LE GRELLE (Effectief lid)Marc VAN THOURNOUT (KHNB - Effectief lid)
Henry MAES (Effectief lid)Océane COUGNEAU (NSZ - Effectief lid)
Carine LAMBERT (Effectief lid)Sophie GUILLET (UCM - Plaatsvervangend lid)
Olivier WILLOCX (Plaatsvervangend lid)Anton VAN ASSCHE (UNIZO - Plaatsvervangend lid)
Francis DE MOLDER (Plaatsvervangend lid)Marie-Françoise ANTOINE (SDZ - Plaatsvervangend lid)
Charline DESMECHT (Plaatsvervangend lid)Ingrid HAELVOET (FVB - Plaatsvervangend lid)
Aymé ARGELES (Plaatsvervangend lid)Bastien POLLET (IZEO - Plaatsvervangend lid)
Kathelijne VERBOOMEN (Plaatsvervangend lid) Catherine MERTENS (KHNB - Plaatsvervangend lid)
Jean-Philippe MERGEN (Plaatsvervangend lid)
Xavier DEHAN (Plaatsvervangend lid)

15 vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties

6 leden van het ABVV6 leden van het ACV3 leden van de ACLVB
Christian BOUCHAT (Effectief lid)Célie HUYBENS (Effectief lid)Michaël DUFRANE (Effectief lid)
Estelle CEULEMANS (Ondervoorzitster - Effectief lid)Anne LEONARD (Effectief lid)Patricia DE MARCHI (Effectief lid)
Yves FLAMAND (Effectief lid)Anne-Thérèse DESTREBECQ (Effectief lid)Yaël HUYSE (Effectief lid)
Spero HOUMEY (Effectief lid)Rudi DE COSTER (Effectief lid)Antigona ASAJ (Plaatsvervangend lid)
Sandra LANGENUS (Effectief lid)Sara STEIMES (Effectief lid)Eva SAHIN (Plaatsvervangend lid)
Ada JACOBS (Effectief lid)Benoît DASSY (Effectief lid)Nilufer POLAT (Plaatsvervangend lid)
Eric BUYSSENS (Plaatsvervangend lid)Ben BELLEKENS (Plaatsvervangend lid)
Samuel DROOLANS (Plaatsvervangend lid)Luca CICCIA (Plaatsvervangend lid)
Alessandro GRUMELLI (Plaatsvervangend lid)Rachida KAAOISS (Plaatsvervangend lid)
Jeanne UWASE (Plaatsvervangend lid)Alicia SCHMIT (Plaatsvervangend lid)
Kobe MARTENS (Plaatsvervangend lid)Vinciane CONVENS (Plaatsvervangend lid)
Fabian MEULENYSER (Plaatsvervangend lid)Pierre DEMOL (Plaatsvervangend lid)

Het secretariaat wordt verzorgd door Johan VAN LIERDE.