In Brussel, zoals elders, beschikken zij die werk zoeken niet altijd over de nodige kennis of vaardigheden, die voor bepaalde jobs heel specifiek kunnen zijn. Dat gebrek aan skills bemoeilijkt de zoektocht naar een job en maakt het moeilijker om aan het werk te geraken. Bedrijven, op hun beurt, hebben soms moeite om werknemers te vinden die voldoende geschoold zijn of het juiste profiel hebben voor de jobs die zij aanbieden.

Binnen Brupartners werd de Dienst sectorale facilitatie opgericht met een duidelijk doel: het overleg vergemakkelijken tussen de vertegenwoordigers van economische sectoren actief in Brussel (bouw, HORECA, transport & logistiek, enz.) en de Brusselse publieke instellingen voor werk en beroepsopleiding (Actiris en haar Dienst Diversiteit/Actiris Inclusive, Bruxelles Formation, VDAB Brussel, het Consortium de Validation des Compétences, Syntra Brussel, SFPME/efp, enz.), om ervoor te zorgen dat het aanbod (qua beroepsopleiding, stages, erkenning van competenties, onderwijs, enz.) beter afgestemd wordt op de noden van de sectoren en hun bedrijven.

Om daartoe te komen, knoopt de Dienst sectorale facilitatie gesprekken aan met de sociale partners (werkgeversorganisaties en vakbondsvertegenwoordigers) van die sectoren om hen te overtuigen een partnerschap aan te gaan met het Brussels gewest, en bij te dragen aan het beleid rond tewerkstelling en beroepsopleiding van de Brusselse regering.

Indien beide partijen tevreden zijn met de synergie, ondertekenen de Brusselse regering en de sector in kwestie een “kaderakkoord”, een officieel document dat doelstellingen bepaald, acties die zullen worden opgezet, en te respecteren engagementen in termen van:

  • Het officieel erkennen van competenties om de jobkansen te boosten;
  • Beroepsopleiding die werknemers toelaat om hun competenties te versterken of werkzoekenden helpt om competenties te verwerven;
  • Diversiteit op de werkplaats;
  • Het monitoren van sectorale evoluties en de gevolgen daarvan voor de tewerkstelling, om daar beter op in te spelen;
  • Enz.

Het Secretariaat van de Dienst sectorale facilitatie wordt verzekerd door Mathieu REICHLING.