Opdrachten         

  • Coördinatie van de uitvoering van de verschillende “Instances Bassin” teneinde de coherentie en de naleving van het kader van hun opdrachten te verzekeren
  • Coördinatie van de werking van de “Instances Bassin”, de uitwisseling van goede praktijken, het streven naar coherentie en het transversaal karakter bij de uitvoering van de opdrachten verzekeren 
  • Waken over de coherentie van de verschillende “Instances Bassin” en over hun impact op de zones gelegen op de grens van verschillende “Bassins Enseignement qualifiant - Formation – Emploi”
  • Het overleg en de gezamenlijke werkzaamheden van verschillende “Instances Bassin” bevorderen in het kader van een interregionale zone van overleg en coördinatie met vertegenwoordigers van de betrokken “Instances Bassin”    

U  vindt meer informatie over de “Instances Bassin”op de website van de« Instances Bassin Enseignement qualifiant - Formation –Emploi ».

Samenstelling en leden

1 Voorzitter

Voorzitter
Eric BUYSSENS (ABVV)

4 vertegenwoordigers van de Brusselse en Waalse Franstalige sociale gesprekspartners

2 vertegenwoordigers van de Brusselse sociale gesprekspartners aangesteld door Brupartners2 vertegenwoordigers van de Waalse sociale gesprekspartners aangesteld door de CESE Wallonie
Laurent SCHILTZ (BECI) (Effectief lid)Isabelle MEERHAEGHE (ACV) (Effectief lid)
Eric BUYSSENS (ABVV) (Effectief lid)Florie THOMAS (UWE) (Vicevoorzitster)(Effectief lid)
Bruno GERARD (BRUXEO) (Plaatsvervangend lid)Sabine LIBERT (ABVV) (Plaatsvervangend lid)
Léon DETROUX (ACV) (Plaatsvervangend lid)David PISCICELLI (UCM) (Plaatsvervangend lid)

10 Voorzitters van de Instances Bassin of hun afgevaardigde

10 Voorzitters van de Instances Bassin of hun afgevaardigde
Laurent SCHILTZ
Jacques SPELKENS
Philippe DELFOSSE
Vincenzo MARAGLIANO
Renaud BIERLAIRE
Fabienne TINANT
Gilles SEVERIN
Benjamin WERY
Françoise WIBRIN
Alain BODSON

5 vertegenwoordigers van de Ministers van het secundair onderwijs, het onderwijs van sociale promotie, beroepsopleiding, vorming van de middenstand en tewerkstelling

Carine SAUCIN Minister bevoegd voor het Secundair onderwijs (C. DESIR)
Laetitia VAN CAUWENBERGEMinister bevoegd voor het Onderwijs van sociale promotie (V. GLATIGNY)
Natacha VINCKENBOSCHMinister bevoegd voor Tewerkstelling en Beroepsopleiding (C. MORREALE)
Adeline REMYMinister bevoegd voor Tewerkstelling en Beroepsopleiding (B. CLERFAYT)
Corinne STEPHENNEMinister bevoegd voor het « IFAPME » en de Competentiecentra (W. BORSUS)

9 deskundigen en coördinatoren

Effectieve ledenPlaatsvervangende leden
Jean-François SPEELERS (FOREM)Amélie COLLE (FOREM)
Olivia P’TITO (Bruxelles Formation)Jocelyne PIRDAS (Bruxelles Formation)
Béatrice ALLARD (Administration Enseignement – DGEO)Florence MARCELLI (Administration Enseignement – DGEO)
/ (IWEPS)Frédéric VESENTINI (IWEPS)
Xavier DEHAIBE (BISA)Morgane VAN LAETHEM (BISA)
Fabrice DEBRUYN (IBEFE Wallonië)Françoise MICHIELS (IBEFE Wallonië)
Audrey GRANDJEAN (IBEFE Brussel)/
Michel URBAIN (OFFA)Alain GOREUX (OFFA)
David LAHAYE (Vertegenwoordiger van de Minister-Voorzitter van de "Fédération Wallonie-Bruxelles" (Franse Gemeenschap)/

Het secretariaat wordt verzorgd door Gersende CHARPENTIER, in samenwerking met het Secretariaat van de  CESE Wallonie.

Reglementering