Werking

In het kader van de S2030 organiseert het BESOC een grote vergadering, « Sociale Top » genaamd. Deze Sociale Top moet toelaten om de sociaaleconomische prioriteiten voor het komende jaar vast te leggen en de opvolging van de sociaaleconomische verwezenlijkingen tijdens het voorbije jaar te verzekeren.

Opdrachten

  • Overleg plegen over alle beleidskwesties met een sociaaleconomische dimensie en die behoren tot de bevoegdheden van het Gewest (economie, leefmilieu, mobiliteit, enz.);
  • Overleg plegen over de strategische oriëntaties, de plannen en de reglementeringen van strategisch belang en over de vraagstukken wat betreft de ontwikkeling van het Gewest;
  • Onderzoek van elk punt dat op verzoek van de sociale gesprekspartners op de agenda wordt geplaatst;
  • Wat betreft het BESOC uitgebreid met de gemeenschapsbevoegdheden, overleg plegen en beraadslagen over alle vraagstukken die tot de bevoegdheden behoren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), de Fédération Wallonie-Bruxelles (Franse Gemeenscha), de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en met een impact op het economische en sociale leven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Samenstelling en leden

8 leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Composition
Rudi VERVOORT (Voorzitter)
Elke VAN DEN BRANDT
Alain MARON
Sven GATZ
Bernard CLERFAYT
Nawal BEN HAMOU
Barbara TRACHTE
Ans PERSOONS

8 vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand en de werkgevers van de social-profitsector

Composition
4 leden van BECI3 leden van de middenstand 1 lid van BRUXEO
Jan DE BRABANTER (UCM)Emmanuel DEROUBAIX
Arnaud LE GRELLEJulie HUNTZ (UNIZO)
Laurent SCHILTZMarc VAN THOURNOUT (KHNB)

8 vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties

Composition
3 leden van het ABVV3 leden van het ACV2 leden van de ACLVB
Christian BOUCHATBenoît DASSYMichaël DUFRANE
Anne LEONARDPatricia DE MARCHI
Ada JACOBSRudi DE COSTER

Het Comité kan zich met de gemeenschapsoverheden uitbreiden door de regeringen van de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, het College van de Franse Gemeenschapscommissie en/of het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie uit te nodigen.

Het secretariaat van het BESOC wordt verzorgd door Julie MILLAN.

Reglementering

 

Sinds 2002 heeft het BESOC het mogelijk gemaakt om sociaaleconomische akkoorden te sluiten tussen de Regering, de representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand en de werkgevers van de social-profitsector (= patronale bank) en de representatieve organisaties van de werknemers (= syndicale bank).

 

Documenten

27 april 2022 - Strategie Go4Brussels 2030 (Gemeenschappelijke prioriteiten tegen 2024)

Het PDF-bestand raadplegen

24 februari 2021 - Strategie Go4Brussels 2030 (Aangepast ingevolge de COVID-19-crisis)

Het PDF-bestand raadplegen

16 januari 2020 - Strategie Go4Brussels 2030

Het PDF-bestand raadplegen

16 juni 2015 - Strategie Go4Brussels 2025

Het PDF-bestand raadplegen

29 april 2011 - Pact voor een Duurzame Stedelijke Groei (Brussels New Deal)

Het PDF-bestand raadplegen

1 maart 2005 - Contract voor de Economie en de Tewerkstelling

Het PDF-bestand raadplegen

1 maart 2005 - Contract voor de Economie en de Tewerkstelling (Eerste evaluatie)

Het PDF-bestand raadplegen

11 juni 2002 - Sociaal Pact voor de Werkgelegenheid van de Brusselaars

Het PDF-bestand raadplegen

11 juni 2002 - Sociaal Pact voor de Werkgelegenheid van de Brusselaars (Actieplan voor de Jongeren)

Het PDF-bestand raadplegen