Toggle menu

Werking

In het kader van de S2030 organiseert het BESOC minstens eenmaal per jaar een grote opvolgingsvergadering, « Sociale Top » genaamd. Deze Sociale Top moet toelaten om de sociaaleconomische prioriteiten voor het komende jaar vast te leggen en om de opvolging van de verwezenlijkingen tijdens het voorbije jaar te verzekeren.

Opdrachten

  • Overleg plegen over alle beleidskwesties met een sociaaleconomische dimensie en die behoren tot de bevoegdheden van het Gewest (economie, leefmilieu, mobiliteit, enz.);
  • Overleg plegen over de strategische oriëntaties, de plannen en de reglementeringen van strategisch belang en over de vraagstukken wat betreft de ontwikkeling van het Gewest;
  • Onderzoek van elk punt dat op verzoek van de sociale gesprekspartners op de agenda wordt geplaatst;
  • Wat betreft het BESOC uitgebreid met de gemeenschapsbevoegdheden, overleg plegen en beraadslagen over alle vraagstukken die tot de bevoegdheden behoren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), de Fédération Wallonie-Bruxelles (Franse Gemeenscha), de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en met een impact op het economische en sociale leven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Samenstelling en leden

8 leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Composition
Rudi VERVOORT (Voorzitter)
Elke VAN DEN BRANDT
Alain MARON
Sven GATZ
Bernard CLERFAYT
Nawal BEN HAMOU
Barbara TRACHTE
Pascal SMET

8 vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand en de werkgevers van de social-profitsector

Composition
4 leden van BECI3 leden van de middenstand 1 lid van BRUXEO
Jan DE BRABANTERSophie HEUSKIN (UCM)Emmanuel DEROUBAIX
Arnaud LE GRELLEAnton VAN ASSCHE (UNIZO)
Laurent SCHILTZMarc VAN THOURNOUT (KHNB)
Olivier WILLOCX

8 vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties

Composition
3 leden van het ABVV3 leden van het ACV2 leden van de ACLVB
Christian BOUCHATPaul PALSTERMAN Michaël DUFRANE
Estelle CEULEMANSAnne LEONARDPatricia DE MARCHI
Ada JACOBSRudi DE COSTER

Het secretariaat van het BESOC wordt verzorgd door Julie MILLAN.

Reglementering

  • Besluit van 16 januari 1997 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende oprichting van een Brussels Economisch en Sociaal overlegcomité (BESOC)
  • Besluit van 28 mei 2015 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 januari 1997 houdende oprichting van een Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité (oprichting van het uitgebreide BESOC)

 

Sinds 2002 heeft het BESOC het mogelijk gemaakt om sociaaleconomische akkoorden te sluiten tussen de Regering, de representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand en de werkgevers van de social-profitsector (= patronale bank) en de representatieve organisaties van de werknemers (= syndicale bank).