In het kader van zijn coördinatieopdracht is het Secretariaat van Brupartners belast met het secretariaat (organisatie van de vergaderingen, opstelling van uiteenlopende documenten, zoals nota’s, verslagen, adviezen, beslissingen, enz.) van verschillende erkenningscommissies. Ingevolge de Zesde Staatshervorming werden een reeks bevoegdheden naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overgeheveld, zoals het betaald educatief verlof en de dienstencheques.

Elke erkenningscommissie heeft haar eigen reglementeringen, opdrachten en samenstelling.

De adviezen uitgebracht door de erkenningscommissies, die betrekking hebben op individuele dossiers, kunnen niet op deze website worden geraadpleegd.

Klik hieronder om meer te vernemen over de erkenningscommissies waarvan het team het secretariaat verzorgt.