Aller au contenu

Nieuws

Volgend Webinar
Brupartners nodigt u uit voor zijn volgend Webinar over het thema "Stand van zaken van de toenadering tussen onderwijs en arbeidsmarkt" op donderdag 28 oktober van 12u30 tot 13u45.
Webinar: "Welke toekomst voor de Brusselse handelszaken?"
Bij wijze van alternatief voor de gewone Debatten heeft Brupartners op donderdag 30 september een Webinar gewijd aan het thema “Welke toekomst voor de Brusselse handelszaken?”, met Benjamin WAYENS (Onderzoekslogisticus en docent bij EBxl, het Brussels Studienetwerk van de ULB) en Marc FILIPSON (CEO van de Filigranes-boekhandels) als sprekers.
Tijdschrift van Brupartners
Brupartners heeft het 35ste nummer van zijn Tijdschrift gepubliceerd.
CurieuzenAirs bij Brupartners en de RLBHG
Bij Brupartners en de Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (RLBHG) meten CurieuzenAirs de luchtkwaliteit.
De Brusselse regering keurt haar eerste gewestelijke plan voor de ondersteuning van eenoudergezinnen goed
Persbericht - Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt bijna 65.000 eenoudergezinnen op zijn grondgebied. Het gezinshoofd is in de meeste gevallen (86%) een vrouw. Het gaat hier dus om een sterk gendergebonden problematiek. In deze gezinnen moet één enkel inkomen voorzien in alle behoeften van het gezin, wat het risico op armoede verhoogt en leidt tot beperkingen op tal van gebieden: toegang tot huisvesting, werkgelegenheid en opleiding, gezondheidszorg, evenwichtige voeding, kinderopvang, mobiliteit, sport, cultuur, vrijetijdsbesteding, enz.
De Brusselse regering keurt het ontwerp van ordonnantie betreffende Brupartners goed
Op voorstel van minister-president Rudi Vervoort en van Barbara Trachte, staatssecretaris bevoegd voor Economische Transitie, heeft de Brusselse regering, in tweede en laatste lezing, het ontwerp van ordonnantie betreffende Brupartners goedgekeurd.
Jaarverslag 2020
Brupartners heeft zopas zijn jaarverslag 2020 gepubliceerd.
Webinar :“Het Brussels toeristisch landschap en de vooruitzichten na de Covid-19-gezondheidscrisis”
Bij wijze van alternatief voor de gewone Debatten heeft Brupartners op woensdag 23 juni een zesde Webinar gewijd aan het thema “Het Brussels toeristisch landschap en de vooruitzichten na de Covid-19-gezondheidscrisis”.
Dialoog tussen de openbaarvervoeroperatoren, de federale en de gewestelijke adviesraden
Op maandag 31 mei 2021 kwamen de federale en de gewestelijke adviesraden (Brupartners, CESE Wallonie, CRB, NAR, SERV/MORA) en de openbaarvervoeroperatoren samen om de balans op te maken van de vorderingen op het vlak van de integratie van het openbaar vervoer in België.
Webinar: "De Silver Economy in Brussel"
Bij wijze van alternatief voor de gewone Debatten heeft Brupartners op maandag 31 mei een vijfde Webinar gewijd aan het thema “De Silver Economy in Brussel”.
« De Week van de Circulaire Economie van Brupartners » : een overzicht
Van 26 tot 30 april heeft Brupartners zijn Week van de Circulaire Economie georganiseerd : een week op het ritme van Webinars, publicaties en ontmoetingen op de website en sociale netwerken van Brupartners. Wij nodigen u uit om de verschillende uitwisselingen en publicaties van de afgelopen week te ontdekken of te herontdekken.
Vooruitzichten voor de circulaire economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ontdek nu het interview van Cédric Hananel (Arctik) dat aan het thema van de vooruitzichten voor de circulaire economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gewijd is, om erachter te komen.
Voorstelling van de laureaat 2020 van de Beste Scriptie in Circulaire Economie van Innoviris
Op een ogenblik waarop de markt van de afhaalmaaltijden in volle ontwikkeling is, met de nodige wegwerpverpakkingen tot gevolg die niet worden benut, ziet een Brussels alternatief het daglicht. Doel : het afval vermijden dat door deze ontelbare bestellingen wordt geproduceerd door « circulair te gaan ». Dit project is het resultaat van de scriptie van Diego Massange de Collombs, « Business plan : Swap.Eat » genaamd, die de editie 2020 van de Prijs van de Beste Scriptie in Circulaire Economie van Innoviris heeft gewonnen. Deze Prijs beloont de beste onderzoekwerkzaamheden van de studenten van Brusselse instellingen.
Industriële symbiose: een inspiratie van de natuur
Ontdek nu het interview van Valentijn Bilsen en David Monic (Idea Consult) dat aan het thema van industriële symbiose gewijd is!
Webinar: "Welk(e) traject(en) naar de circulaire economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?"
In het kader van zijn Week van de Circulaire Economie heeft Brupartners deze woensdag 28 april een Webinar gewijd aan het thema “Welk(e) traject(en) naar de circulaire economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?”.
Circulair bouwen: nadenken over de afbraak op het ogenblik van de opbouw
Ontdek nu de video van Brupartners die aan het circulair bouwen is gewijd, evenals de tussenkomsten van Anton Maertens (BC materials), Laurent Schiltz (Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad) en Bert Engelaar (Opleidingsfonds Building On People Brussel en ABVV Brussel Vlaams-Brabant)!
Webinar : “Circulaire economie: wat is dit nu juist?”
In het kader van zijn Week van de Circulaire Economie heeft Brupartners deze maandag 26 april een Webinar gewijd aan het thema “Circulaire economie: wat is dit nu juist?”.
« De Week van de Circulaire Economie van Brupartners »: programma
Brupartners nodigt u uit voor « De Week van de Circulaire Economie van Brupartners » van 26 tot 30 april 2021. Ontdek het programma!
Save the date : « De Week van de Circulaire Economie van Brupartners »
Brupartners nodigt u uit voor « De Week van de Circulaire Economie van Brupartners » van 26 tot 30 april 2021. Het doel ? De ontwikkeling van de circulaire economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de voorgrond plaatsen.
De website van Brupartners verkrijgt het AnySurfer-label
De website van Brupartners heeft onlangs het AnySurfer-label verkregen, waarmee wordt gewaarborgd dat de volledige inhoud ervan toegankelijk is voor iedereen.
gearchiveerd onder: