De Adviescommissie inzake Arbeidsbemiddeling moet aan de Brusselse regering adviezen verstrekken met betrekking tot de erkenning, de opschorting en de intrekking van erkenningen van uitzendkantoren.

Opdrachten

  • Adviezen uitbrengen in het kader van procedures voor de aanvraag van een erkenning als uitzendkantoor 
  • Adviezen uitbrengen in het kader van procedures voor de fusie, omvorming of splitsing van erkende uitzendkantoren 
  • Adviezen uitbrengen in het kader van procedures voor de opschorting of intrekking van erkenningen als uitzendkantoor

 

De adviezen uitgebracht door de Adviescommissie inzake Arbeidsbemiddeling moeten worden gemotiveerd vanuit rechtelijk en feitelijk oogpunt. Deze worden uitgebracht aan het Bestuur in de naam van Brupartners (hier Brussel Economie & Werkgelegenheid). Het Bestuur verzamelt alle elementen tot een volledig dossier. De eindbeslissing komt aan de Regering toe.

U vindt meer informatie over de modaliteiten om zich te laten erkennen of registreren als privé-tewerkstellingsagentschap op de website van  Brussel Economie & Werkgelegenheid.

Samenstelling en leden

7 vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand en de werkgevers van de social-profitsector

3 leden van BECI2 leden van Brupartners – Zelfstandige Ondernemers2 leden van BRUXEO
Jan DE BRABANTER (Lid) (Lid) Bruno GERARD (Lid)
Ischa LAMBRECHTS (Lid) Julie HUNTZ (Lid) Tatiana VIAL GRÖSSER (Lid)
Arnaud LE GRELLE (Lid) Vincent DELVAUX (Deskundige) Julie LAMBOTTE (Deskundige)
Frans DE KEYSER (Voorzitter - Deskundige)
Eric GALAND (Deskundige)

5 vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties

2 leden van het ABVV2 leden van het ACV1 lid van de ACLVB
Samuel DROOLANS (Lid)Paul PALSTERMAN (Lid)Patricia DE MARCHI (Lid)
Dominique FERVAILLE (Lid)Sara STEIMES (Lid)Xavier MULS (Deskundige)
André LEURS (Deskundige)
Eva VAN LAER (Deskundige)

2 vertegenwoordiegrs van het Bestuur

2 leden van Brussel Economie & Werkgelegenheid
Ann DE VRIES
Bruno CARDOEN

Het secretariaat wordt verzorgd door Gersende CHARPENTIER.

Reglementering