Opdrachten         

  • Organisatie van het overleg en de samenwerking tussen Actiris, de met Actiris geconventioneerde organisaties en de privé-tewerkstellingsagentschappen die erkend zijn of over een overeenkomstig de ordonnantie van 14 juli 2011 geregistreerde verklaring beschikken
  • Bevordering van de samenwerking van de genoemde privé-tewerkstellingsagentschappen bij de uitvoering van het gewestelijk werkgelegenheidsbeleid in het kader van conventies met Actiris
  • Waken over de toepassing van de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling 
  • Opvolging van de uitvoering van de ordonnantie van 14 juli 2011 
  • Formuleren aan de Regering van voorstellen betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt

  Samenstelling en leden

  2 vertegenwoordigers van de Regering

  Sophie HEUSKIN (Voorzitster)
  Anton HOUTHUYS (Vicevoorzitter)

  2 vertegenwoordiger van Actiris

  Effectieve ledenPlaatsvervangende leden
  Stéphane LALOUXJonathan MINAS
  Cathy VAN REMOORTERECristina AMBOLDI

  2 vertegenwoordigers van het Bestuur – Brussel Economie & Werkgelegenheid

  Effectieve ledenPlaatsvervangende leden
  Claudio SOLLIMASuzy JUSTUS
  Hannelore HEYLIGENOlivier MEERT

  2 vertegenwoordigers van de privé-tewerkstellingsagentschappen

  Effectieve ledenPlaatsvervangende leden
  Arnaud LE GRELLEEric GALAND
  Florence GILBERT DE CAUWERAndreas VEROUGSTRAETE

  2 vertegenwoordigers van de andere, met Actiris geconventioneerde tewerkstellings-operatoren

  Effectieve ledenPlaatsvervangende leden
  Adèle ESSOHPauline COUSIN
  Issam LAZAARMichèle HUBIN

  7 vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand en de werkgevers van de social-profitsector

  3 leden van BECI3 leden van Brupartners – Zelfstandige Ondernemers1 lid van BRUXEO
  Jan DE BRABANTER (Effectief lid)David PISCICELLI (Effectief lid)Tatiana VIAL GRÖSSER (Effectief lid)
  Laurent SCHILTZ (Effectief lid)Julie HUNTZ (Effectief lid)Kristien MUSCH (Plaatsvervangend lid)
  (Effectief lid)Jean-Yves PIRLOT (Effectief lid)
  Francis DE MOLDER (Plaatsvervangend lid) (Plaatsvervangend lid)
  Henry MAES (Plaatsvervangend lid)Sophie DAMOU (Plaatsvervangend lid)
  Jean-Christophe VANDERHAEGEN (Plaatsvervangend lid)Marc VAN THOURNOUT (Plaatsvervangend lid)

  7 vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties

  3 leden van het ABVV3 leden van het ACV1 lid van de ACLVB
  Eric BUYSSENS (Effectief lid)Sara STEIMES (Effectief lid)Patricia DE MARCHI (Effectief lid)
  Samuel DROOLANS (Effectief lid)Benoît DASSY (Effectief lid)Michaël DUFRANE (Plaatsvervangend lid)
  Spero HOUMEY (Effectief lid)Rachida KAAOISS (Effectief lid)
  (Plaatsvervangend lid)Célie HUYBENS (Plaatsvervangend lid)
  Ada JACOBS (Plaatsvervangend lid)Rudy DE COSTER (Plaatsvervangend lid)
  Jeanne UWASE (Plaatsvervangend lid)Lazaros GOULIOS (Plaatsvervangend lid)

  Het secretariaat wordt verzorgd door Gersende CHARPENTIER.

  Reglementering

  • Ordonnantie van 14 juli 2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Besluit van 12 juli 2012 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 14 juli 2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest