Opdrachten         

  • De Raad van bestuur van hub.brussels verduidelijkingen verschaffen over de vooruitzichten en de eventuele beleidsmaatregelen die moeten worden gevoerd, en verzekeren dat de diensten aangeboden door het Agentschap tegemoetkomen aan de bezorgdheden van de begunstigden, namelijk de Brusselse handelszaken en ondernemingen, evenals de buitenlandse ondernemingen die zich te Brussel kunnen vestigen
  • Strategische adviezen uitbrengen, met name op het ogenblik van de opstelling van de actieplannen van het Agentschap vooraleer deze aan de Raad van bestuur worden voorgelegd, en op het ogenblik van de opvolging van de doelstellingen van het Agentschap (op het ogenblik van de opstelling van de oriëntatiebrief of het activiteitenverslag)

Samenstelling en leden

6 vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties

Jean-Philippe MERGEN (Voorzitter)
Laurent SCHILTZ
Joëlle EVENEPOEL
Julie LAMBOTTE
Jos VANNESTE
Bruno GERARD

6 vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties

Christian BOUCHAT
Philippe VAN MUYLDER (Voorzitter)
Benoît DASSY
Kristel VANDAMME
Patricia DE MARCHI
Yaël HUYSE

3 vertegenwoordigers van de Regering

1 vertegenwoordiger van de Minister-Voorzitter1 vertegenwoordiger van de Staatssecretaris bevoegd voor Economie1 vertegenwoordiger van de Staatssecretaris bevoegd voor Buitenlandse Handel
Ariane WAUTELETJérôme THOMASBen VANDOREN

Het secretariaat wordt verzorgd door François CATTEAU, in samenwerking met de diensten van hub.brussels

Reglementering

  • Ordonnantie van 8 mei 2017 houdende oprichting van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven (gewoonlijk hub.brussels genaamd)