Een sectoraal kaderakkoord is een document met als doel de wil van de ondertekenaars om een partnerschap aan te gaan, officieel vorm te geven, om ervoor te zorgen dat het aanbod (rond opleiding, stages, erkenning van competenties, onderwijs, enz.) zo goed mogelijk is afgestemd op de noden van de economische sectoren en bedrijven in Brussel.

Het sluiten van kaderakkoorden is een werk met verschillende stappen, allemaal begeleidt door de Dienst sectorale facilitatie:

  • Verkennend gesprek: eerste contacten tussen de sector en de Dienst sectorale facilitatie;
  • Opstellen van een intentienota door de sector, waarin de sector de huidige situatie van en verwachte evoluties in de sector beschrijft;
  • Voorafgaand overleg over het kaderakkoord binnen de “sectorale begeleidingscomités” met de Dienst sectorale facilitatie, vertegenwoordigers van de regering en van de sector;
  • Technische vergaderingen met experten van de sector en vertegenwoordigers van de publieke instellingen binnen “technische werkgroepen;”
  • Onderhandelingen over de inhoud van het kaderakkoord binnen de “sectorale begeleidingscomités;”
  • Ondertekening van het kaderakkoord en goedkeuring van het actieplan;
  • Uitvoering en opvolging van het kaderakkoord.

Van het 1ste contact met de sector tot de officiële ondertekening van het kaderakkoord begeleidt de Dienst sectorale facilitatie de discussies, vergaderingen en onderhandelingen.

 

 

Momenteel zijn er 12 kaderakkoorden gesloten met sectoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meer akkoorden zijn in onderhandeling.

Transport en Logistiek (arbeiders), ondertekend op 28 februari 2018

Bouw, ondertekend op 2 oktober 2018

Elektrotechniek, ondertekend op 20 mei 2019

Metaalverwerkende en technologische nijverheid (arbeiders), ondertekend op 22 mei 2019

HORECA, ondertekend op 24 mei 2019

Autobussen/Autocars, ondertekend op 24 mei 2019

Handel in brandstoffen, ondertekend op 24 mei 2019

Verhuizingen, ondertekend op 24 mei 2019

Uitzendarbeid, ondertekend op 17 juni 2019

Transport en Logistiek (bedienden), ondertekend op 19 juni 2019

ICT, ondertekend op 18 februari 2020

Bagageafhandeling op luchthavens, ondertekend op 7 december 2020

 

Sectorale commissie, beroepsreferentiecentrum en opleidings- en tewerkstellingspool

De engagementen uit het kaderakkoord worden in de praktijk gezet door ofwel een sectorale commissie, een beroepsreferentiecentrum (BRC) of een opleidings- en tewerkstellingspool (OTP).

Een sectorale commissie is een samenwerkingsverband tussen een sector en zijn (publieke) partners (Actiris, Bruxelles Formation, VDAB Brussel en andere) en heeft tot doel om de uitvoering van het kaderakkoorden haar actieplan te coördineren.

Een beroepsreferentiecentrum (BRC) is een partnerschap onder de vorm van een vzw die publieke en private partners verenigt teneinde de beroepsopleiding binnen een bepaalde sector te verbeteren om beter te kunnen beantwoorden aan de noden van de bedrijven.

Een opleidings- en tewerkstellingspool (OTP) is een versterkt partnerschap, onder de vorm van een vzw, die de sectorale en publieke partners, verenigt binnen eenzelfde operationele entiteit. Deze bundeling van de krachten moet toelaten om alle tewerkstellings- en opleidingsacties te coördineren binnen eenzelfde sector in het Brussels gewest, en om de krachten, middelen en kennis van de betrokken partijen te bundelen.

De OTP is de sectorale specialist die het contactpunt moet zijn voor bedrijven uit de sector op zoek naar personeel, voor werkzoekenden en werknemers met interesse in een opleiding of job binnen die sector.

In Brussel zijn er momenteel 4 OTP’s en 1 beroepsreferentiecentrum actief : 

Digitalcity.brussels, voor digitale beroepen en competenties (ICT) in verschillende sectoren;

Logisticity.brussels, voor beroepen in verschillende sectoren van het domein “transport en logistiek”;

Technicity.brussels, voor beroepen in de metaal- en technologische industrie.

 

 

 

Het kaderakkoord met de bouwsector voorziet in de oprichting van de OTP Construcity.brussels.

 

Het kaderakkoord met de HORECA-sector wordt in de praktijk gebracht door het Brusselse beroepsreferentiecentrum Horeca Forma Be Pro.