Opdrachten

  • Adviezen uitbrengen over de erkenning van sociale ondernemingen
  • Adviezen uitbrengen over inschakelingsprogramma’s
  • Op eigen initiatief of op vraag van de Regering adviezen uitbrengen over materies in verband met de sociale economie
  • Organisatie van het overleg tussen de erkende sociale ondernemingen en de openbare en publieke actoren in verband met het sociaal ondernemerschap
  • Bijdragen tot de bevordering van het gewestelijk beleid inzake sociale economie

U vindt meer informatie over de modaliteiten om te worden erkend en gemandateerd voor de sociale economie en de sociale inschakelingseconomie op de website van Brussel Economie & Werkgelegenheid.

Samenstelling en leden

2 vertegenwoordigers van de Regering

Stéphan SAIVE
Chantal JACQUEMART

3 vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties die zetelen bij Brupartners

1 lid van BECI1 lid van Brupartners – Zelfstandige Ondernemers1 lid van BRUXEO
(Effectief lid)Julie HUNTZ (Effectief lid)Bruno GERARD (Effectief lid)
Francis DE MOLDER (Plaatsvervangend lid)Julie LAMBOTTE (Plaatsvervangend lid) Kelly TIMPERMAN (Plaatsvervangend lid)

3 vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties die zetelen bij Brupartners

1 lid van het ABVV1 lid van het ACV1 lid van de ACLVB
Matéo ROBBERECHT (Effectief lid)Célie HUYBENS (Voorzitster - Effectief lid)Patricia DE MARCHI (Effectief lid)
Stéphanie RARY (Plaatsvervangend lid)Sara STEIMES (Plaatsvervangend lid)Michaël DUFRANE (Plaatsvervangend lid)

3 vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties van de social-profitsector

Effectieve ledenPlaatsvervangende leden
Tatiana VIAL GRÖSSER (Vicevoorzitster)Michael LANS
Bénédicte SOHETFranck KERCKHOF
Nora DE HERDTKristien MUSCH

1 vertegenwoordiger van Actiris

Effectief lidPlaatsvervangend lid
Aline GODARTEdouard DOR

1 vertegenwoordiger van het Bestuur – Brussel Economie & Werkgelegenheid

Effectief lidPlaatsvervangend lid
Daphné ESTORETElodie COLSON

1 vertegenwoordigers van finance&invest.brussels

Effectief lidPlaatsvervangend lid
Hamed BEN ABDELHADIDanielle CARON

1 vertegenwoordiger van de openbare besturen

Effectief lidPlaatsvervangend lid
Guy AMISISanoussy BALDE

1 vertegenwoordiger van het Brussels Agentschap voor Bedrijfsondersteuning (hub.brussels)

Effectief lidPlaatsvervangend lid
Anthony NARALINGOMMélanie MIKIELS

2 vertegenwoordigers van de adviesagentschappen

Fransje WAGEMANS
Marie-Adèle BLOMMAERT

Het secretariaat wordt verzorgd door Alexis GERARD

Reglementering

  • Ordonnantie van 23 juli 2018 betreffende de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen
  • Besluit van 20 december 2018 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de sociale ondernemingen
  • Besluit van 4 april 2019 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de samenstelling en werking van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap
  • Besluit van 16 mei 2019 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het mandaat en de compensatie van de sociale inschakelingsondernemingen

 

 

De adviezen