In het kader van zijn doelstelling om partnerschappen in het leven te roepen tussen economische sectoren en publieke instellingen voor tewerkstelling en opleiding, vervult de Dienst sectorale facilitatie de volgende opdrachten:

  • Het in kaart brengen van de huidige publieke en private organisaties die actief zijn in Brussel en de acties die zij voeren om mensen op te leiden en aan het werk te helpen;
  • Het mobiliseren van de economische sectoren met het oog op het sluiten van sectorale kaderakkoorden met het Brussels gewest en de begeleiding van het ganse onderhandelingsproces;
  • Het opvolgen en omkaderen van de uitvoering van de sectorale kaderakkoorden;
  • Het vereenvoudigen van de samenwerking met andere sectoren die bepaalde behoeften aan vaardigheden, opleiding en onderwijs delen, en met de Brusselse openbare instellingen.