Opdrachten

De Raad van bestuur (RvB) is het uitvoerend orgaan van Brupartners.

De RvB vervult twee opdrachten:

  • De organisatie en de voorbereiding van de werkzaamheden van de Plenaire vergadering;
  • Het bestuur en het beheer van Brupartners.

Samenstelling

De Plenaire vergadering van Brupartners verkiest in haar midden een RvB die bestaat uit 6 leden. De Voorzitter en de Vicevoorzitter van de Plenaire vergadering en de Voorzitter van Brupartners - Zelfstandige Ondernemers zijn hiervan van rechtswege lid. De representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand en de werkgevers van de social-profitsector (= werkgeversbank) en de representatieve organisaties van de werknemers (= weknemersbank) zijn eveneens in de RvB vertegenwoordigd.   

De Voorzitter van de Plenaire vergadering neemt het voorzitterschap van de RvB waar.

 

Samenstelling en leden

3 vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand en de werkgevers van de social-profitsector

1 lid van BECI1 lid van Brupartners – Zelfstandige Ondernemers1 lid van BRUXEO
Edouard CAMBIER (Vicevoorzitter)Julie HUNTZ (UNIZO)Emmanuel DEROUBAIX

3 vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de werknemers

1 lid van het ABVV1 lid van het ACV1 lid van de ACLVB
Florence LEPOIVRE (Voorzitster)Benoît DASSYMichaël DUFRANE

Het secretariaat wordt verzorgd door Caroline VINCKENBOSCH.