Aller au contenu

Zich tot het Observatorium richten

Met de formulieren die op deze pagina toegankelijk zijn, kunt u ofwel :

  • U in het kader van het proces van de prijzencontrole tot het Observatorium richten
  • Het Observatorium de informatie betreffende uw overheidsopdrachten vrijwillig overmaken, in het kader van het aanleggen van de prijsgegevensbank
  • Uw dossier raadplegen

Voorafgaandelijke herhaling van het standpunt van het Observatorium in het proces van de prijzencontrole

  • Voorafgaandelijke herhaling van het standpunt van het Observatorium in het proces van de prijzencontrole
  • Hij vermoedt een (of meerdere) abnormaal lage prijs/prijzen
  • Hij vraagt de betrokken inschrijver(s) rechtvaardigingstukken
  • Deze rechtvaardigingstukken laten de aanbestedende overheid het niet toe om het normaal karakter van de prijs te beoordelen
  • De aanbestedende overheid richt zich tot het Observatorium om de prijs/prijzen te onderzoeken (alle noodzakelijke documenten en rechtvaardigingstukken worden aan het Observatorium overgemaakt)
  • Het Observatorium formuleert een niet bindend advies, krachtens de modaliteiten van artikel 11, hoofdstuk V van de ordonnantie van 3 april 2014

Opmerking : de datum van aanhangigmaking bij het Observatorium stemt overeen met de datum van ontvangst van het volledige dossier


Aanhangig maken Overmaken Raadplegen Een dossier voortzetten