Aller au contenu

Navigatie

Commissie opleidingsfonds dienstencheques

   

   Regelgeving

 

   Opdrachten

  • Adviezen uitbrengen betreffende opleidingen die onder het kader van het koninklijk besluit vallen om de gedeeltelijke terugbetaling van de in artikel 9bis, § 1 van de wet van 20 juli 2001 bedoelde opleidingskosten te verkrijgen
  • De in artikel 8 van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques bedoelde opleidingsplannen goedkeuren

 

   Samenstelling

Voorzitterschap: Caroline DAUX

Ondervoorzitterschap: Elvis MIHALOWITCH

Secretariaat van Brupartners:

  • 1 Voorzitter die de Minister van Tewerkstelling vertegenwoordigt en 1 plaatsvervanger
  • 6 effectieve leden en 6 plaatsvervangende leden voorgedragen door de meest representatieve werknemersorganisaties, die bij Brupartners zijn vertegenwoordigd
  • 6 effectieve leden en 6 plaatsvervangende leden voorgedragen door de meest representatieve werkgeversorganisaties, die bij Brupartners zijn vertegenwoordigd
  • 1 effectief lid en 1 plaatsvervangend lid, die het Bestuur vertegenwoordigen (Brussel Economie Werkgelegenheid)
  • 1 effectief lid en 1 plaatsvervangend lid, zonder stemrecht, die Actiris vertegenwoordigen
  • als genodigd lid, 1 effectief lid en 1 plaatsvervangend lid, zonder stemrecht, die het « Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle » vertegenwoordigen
  • als genodigd lid, 1 effectief lid en 1 plaatsvervangend lid, zonder stemrecht, die de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) vertegenwoordigen

 

Leden

 

Voor de representatieve organisaties van werkgevers, middenstand en werkgevers van de social-profitsector

Effectieve leden  Plaatsvervangende leden
Arnaud LE GRELLE                  Eric GALAND     
Florence GILBERT DE CAUWER                                                      Hanne POLLET                                                                            
Anton VAN ASSCHE Joris RENARD
David PISCICELLI Jean-Sebastien STERCK          
Elisabeth DEGRYSE Tatiana VIAL-GRÖSSER
Laurent SERRURE Tatiana VIAL-GRÖSSER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de representatieve werknemersorganisaties

Effectieve leden  Plaatsvervangende leden
Abdelhamid SLIMANI M. Spero HOUMEY
Samuel DROOLANS Elsy BEDDEGENOODTS
Abdelhafid EL KADI Grace PAPA
Ben DEBOGNIES Sara STEIMES
Patricia DE MARCHI Isabelle JANSSENS
Nilufer POLAT Michaël DUFRANE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het Bestuur

Effectieve leden Plaatsvervangende leden
Claudio SOLLIMA        Patricia LECOMTE

 

 

 

 

Voor Actiris

Effectieve leden Plaatsvervangende leden
Nancy KRAIZE            Serge DE LUCA

 

 

 

 

Voor Bruxelles Formation

Effectieve leden Plaatsvervangende leden
Youcef HAMMANI       Olivier COLLART    

 

 

 

 

Voor de VDAB

Effectieve leden Plaatsvervangende leden
Geert PAUWELS          Mie VLEMINCKX