Aller au contenu

Navigatie

Commissies en Werkgroepen

Er bestaan momenteel binnen Brupartners vijf interne Commissies:

Brupartners organiseert zijn eigen permanente Commissies, die deskundigen van buiten Brupartners kunnen bevatten, om bepaalde aangelegenheden te onderzoeken.

  • de Commissie Economie - Werkgelegenheid - Fiscaliteit - Financiën
  • de Commissie Leefmilieu
  • de Commissie Ruimtelijke Ordening (CATRO) - Mobiliteit
  • de Commissie Diversiteit - Gelijkheid van kansen - Armoede
  • de Commissie Huisvesting

 

Er bestaan momenteel binnen Brupartners drie Werkgroepen:

  • de Werkgroep "Vademecum sociale clausules"
  • de Werkgroep "Sociale zaken - Gezondheid"
  • de Werkgroep "Administratieve vereenvoudiging"

 

Het aantal Commissies en werkgroepen kan evolueren in functie van de aangelegenheden die Brupartners moet behandelen.

 

Er bestaan ook vijf Commissies, één Vergadering, één Platform en één Adviesraad die in het kader van specifieke wetgeving bij Brupartners zijn opgericht: