Aller au contenu

Navigatie

Erkenningscommissie betaald educatief verlof

     

   Regelgeving

  • Ordonnantie van 2 juli 2015 houdende de eerste maatregelen ter uitvoering en toepassing van de Zesde Staatshervorming met betrekking tot de advies- en bemiddelingsorganen inzake het betaald educatief verlof en het Ervaringsfonds
  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 oktober 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen
  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 mei 2016 tot wijziging van artikel 16bis van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen

 

   Opdrachten

Opleidingen op het vlak van betaald educatief verlof erkennen. Betaald educatief verlof is een recht van de werknemers uit de privésector, dat hen in staat stelt om erkende opleidingen te volgen en om afwezig te zijn van het werk met behoud van loon.

 

   Samenstelling

Voorzitter: Elvis MIHALOWITCH

Ondervoorzitter: Caroline DAUX

Secretariaat van Brupartners: El Mahdi AMRANIJAI

  • 2 vertegenwoordigers van de Regering, waarvan 1 vertegenwoordiger van de Minister van Economie die het voorzitterschap ervan waarneemt
  • 7 effectieve leden en 7 plaatsvervangende leden die de representatieve werkgeversorganisaties vertegenwoordigen die in Brupartners zetelen
  • 7 effectieve leden en 7 plaatsvervangende leden die de representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigen die in Brupartners zetelen
  • 4 effectieve leden en 4 plaatsvervangende leden die de Gemeenschapsministers vertegenwoordigen die bevoegd zijn voor onderwijs en voortgezette opleiding
  • 1 effectief lid en 1 plaatsvervangend lid die Bruxelles Formation vertegenwoordigen
  • 1 effectief lid en 1 plaatsvervangend lid die de VDAB vertegenwoordigen

 

Leden

 

Voor de representatieve organisaties van werkgevers, middenstand en werkgevers van de social-profitsector

Effectieve leden Plaatsvervangende leden
Arnaud LE GRELLE Nastasja ENGELS         
Laurent SCHILTZ Frans DE KEYSER
Jan DE BRABANTER Cécile HUYLEBROECK
Anton VAN ASSCHE Joris RENARD
David PISCICELLI Pierre VAN SCHENDEL
Paulien NATENS Kelly TIMPERMAN
Michèle HUBIN Dominique DECOUX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de representatieve werknemersorganisaties

   Effectieve leden  Plaatsvervangende leden
Baudouin FERRANT Eric BUYSSENS                  
Constant KARAMANIS  Vroni LEMEIRE
Maud WILLEMS Maria VERMIGLIO
Piet VAN DEN BERGH Pierre LEDECQ
Sara STEIMES Ilse TIMPERMAN
Mustapha AZZIZI Mario BUCCHI
Yaël HUYSE Patricia DE MARCHI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de Gemeenschapsministers bevoegd voor onderwijs en voortgezette opleiding

Effectieve leden Plaatsvervangende leden
Isabelle GOUDESEUNE  Veerle VAN DE VELDE     
Karin MERTENS Laetitia VANCAUWENBERGE
Raphael SCHROEDER Yasmin COOLS
Carmen XHONNEUX Catherine REINERTZ
Baptiste DE REYMAEKER         Mathieu LALOT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor Bruxelles Formation

Effectieve leden Plaatsvervangende leden
Youcef HAMMANI  Marie-Claude DONY      

 

 

 

 

Voor de VDAB

Effectieve leden Plaatsvervangende leden
Geert PAUWELS     Mie VLEMINCKX