Aller au contenu

Navigatie

Overlegplatform voor de Werkgelegenheid

 

Krachtens de ordonnantie van 14 juli 2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2012, die op 1 oktober 2012 van in werking zijn getreden, wordt bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, nu Brupartners, een Overlegplatform voor de Werkgelegenheid geïnstalleerd.

 

   Opdrachten

Overeenkomstig artikel 21 van de ordonnantie van 14 juli 2011, kwijt dit Platform zich met name van de volgende opdrachten:

 • het overleg en de samenwerking organiseren tussen Actiris, de organismen die met Actiris een overeenkomst hebben afgesloten en de erkende privé-tewerkstellingsagentschappen of deze die over een aangifte beschikken die conform de ordonnantie werd geregistreerd;
 • de samenwerking van deze privé-tewerkstellingsagentschappen bij de tenuitvoerlegging van het gewestelijk werkgelegenheidsbeleid in het kader van overeenkomsten met Actiris bevorderen;
 • toezien op de toepassing van de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling;
 • de tenuitvoerlegging van de ordonnantie opvolgen;
 • de Regering alle voorstellen doen met betrekking tot het gemengd beheer van de arbeidsmarkt.

 

   Samenstelling

Het Overlegplatform voor de Werkgelegenheid is samengesteld uit 24 effectieve leden en 22 plaatsvervangende leden, die bij Regeringsbesluit worden aangeduid:

 • 1 vertegenwoordiger van de Minister die bevoegd is voor Tewerkstelling, die het voorzitterschap ervan waarneemt;
 • 1 vertegenwoordiger van een ander Regeringslid van een verschillende taalrol, die het ondervoorzitterschap ervan waarneemt;
 • 2 effectieve leden en 2 plaatsvervangende leden die Actiris vertegenwoordigen;
 • 2 effectieve leden en 2 plaatsvervangende leden die het Bestuur vertegenwoordigen;
 • 2 effectieve leden en 2 plaatsvervangende leden die de privé-tewerkstellingsagentschappen vertegenwoordigen;
 • 2 effectieve leden en 2 plaatsvervangende leden die de andere tewerkstellingsoperatoren vertegenwoordigen die met Actiris een overeenkomst hebben afgesloten;
 • 7 effectieve leden en 7 plaatsvervangende leden die de representatieve werkgeversorganisaties vertegenwoordigen die in Brupartners zetelen;
 • 7 effectieve leden en 7 plaatsvervangende leden die de representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigen die in Brupartners zetelen.

 

Tijdens zijn werkzaamheden kan het Platform zich laten bijstaan door deskundigen die alleen met raadgevende stem zetelen.

 

Leden

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juni 2016 heeft de effectieve leden en de plaatsvervangende leden van het Overlegplatform voor de Werkgelegenheid aangesteld:

 

Voorzitter en Ondervoorzitter:

Cristina AMBOLDI, Voorzitster

Christel VERHASSELT, Ondervoorzitster

Secretariaat: Julie MILLAN

 

Vertegenwoordigers van Actiris

Effectieve leden Plaatsvervangende leden
Gregor CHAPELLE             Stéphane LALOUX 
Caroline MANCEL        Cathy VAN REMOORTERE        

 

 

Vertegenwoordigers van het Bestuur Economie en Werkgelegenheid van GOB

Effectieve leden Plaatsvervangende leden
Claudio SOLLIMA              Geneviève MEUNIER
Olivier MEERT Annick STEENS                    

 

 

Vertegenwoordigers van de privé-tewerkstellingsagentschappen

Effectieve leden Plaatsvervangende leden
Arnaud LE GRELLE             Eric GALAND                       
Andreas VEROUGSTRAETE Ann CATTELAIN

 

 

Vertegenwoordigers van de andere tewerkstellingsoperatoren, onder een overeenkomst vallend met Actiris

Effectieve leden Plaatsvervangende leden
François GERADIN             Pauline COUSIN
Issam LAZAAR Michèle HUBIN                     

 

 

Vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van werkgevers die in Brupartners zetelen

Effectieve leden Plaatsvervangende leden
Jan DE BRABANTER           Cécile HUYLEBROECK
Olivier WILLOCX Vincent DELANNOY  
Laurent SCHILTZ Jean-Christophe VANDERHAEGEN
Tatiana VIAL GRÖSSER Paulien NATENS
Pierre VAN SCHENDEL Christophe WAMBERSIE
David PISCICELLI Michel DEVRIESE
Anton VAN ASSCHE Julien MEGANCK    

 

 

Vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van werknemers die in Brupartners zetelen

Effectieve leden  Plaatsvervangende leden
Samuel DROOLANS            Estelle CEULEMANS                
Eric BUYSSENS Samantha SMITH
Vroni LEMEIRE Youssef BEN ABDELJELIL
Sara STEIMES Nancy TAS
Paul PALSTERMAN Rachida KAAOISS
Lazaros GOULIOS Rudy DE COSTER
Patricia DE MARCHI Michael DUFRANE