Aller au contenu

Navigatie

Overlegplatform voor de Werkgelegenheid

 

Krachtens de ordonnantie van 14 juli 2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2012, die op 1 oktober 2012 van in werking zijn getreden, wordt bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, nu Brupartners, een Overlegplatform voor de Werkgelegenheid geïnstalleerd.

 

   Opdrachten

Overeenkomstig artikel 21 van de ordonnantie van 14 juli 2011, kwijt dit Platform zich met name van de volgende opdrachten:

 • het overleg en de samenwerking organiseren tussen Actiris, de organismen die met Actiris een overeenkomst hebben afgesloten en de erkende privé-tewerkstellingsagentschappen of deze die over een aangifte beschikken die conform de ordonnantie werd geregistreerd;
 • de samenwerking van deze privé-tewerkstellingsagentschappen bij de tenuitvoerlegging van het gewestelijk werkgelegenheidsbeleid in het kader van overeenkomsten met Actiris bevorderen;
 • toezien op de toepassing van de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling;
 • de tenuitvoerlegging van de ordonnantie opvolgen;
 • de Regering alle voorstellen doen met betrekking tot het gemengd beheer van de arbeidsmarkt.

 

   Samenstelling

Het Overlegplatform voor de Werkgelegenheid is samengesteld uit 24 effectieve leden en 22 plaatsvervangende leden, die bij Regeringsbesluit worden aangeduid:

 • 1 vertegenwoordiger van de Minister die bevoegd is voor Tewerkstelling, die het voorzitterschap ervan waarneemt;
 • 1 vertegenwoordiger van een ander Regeringslid van een verschillende taalrol, die het ondervoorzitterschap ervan waarneemt;
 • 2 effectieve leden en 2 plaatsvervangende leden die Actiris vertegenwoordigen;
 • 2 effectieve leden en 2 plaatsvervangende leden die het Bestuur vertegenwoordigen;
 • 2 effectieve leden en 2 plaatsvervangende leden die de privé-tewerkstellingsagentschappen vertegenwoordigen;
 • 2 effectieve leden en 2 plaatsvervangende leden die de andere tewerkstellingsoperatoren vertegenwoordigen die met Actiris een overeenkomst hebben afgesloten;
 • 7 effectieve leden en 7 plaatsvervangende leden die de representatieve werkgeversorganisaties vertegenwoordigen die in Brupartners zetelen;
 • 7 effectieve leden en 7 plaatsvervangende leden die de representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigen die in Brupartners zetelen.

 

Tijdens zijn werkzaamheden kan het Platform zich laten bijstaan door deskundigen die alleen met raadgevende stem zetelen.

 

Leden

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2020 houdende de aanstelling van de effectieve leden en de plaatsvervangende leden van het Overlegplatform voor de Werkgelegenheid:

 

Voorzitter en Ondervoorzitter:

Cristina AMBOLDI, Voorzitster

Meron KNIKMAN, Ondervoorzitster

Secretariaat: Julie MILLAN

 

Vertegenwoordigers van Actiris

Effectieve leden Plaatsvervangende leden
Stéphane LALOUX                   Caroline MANCEL               
Cathy VAN REMOORTERE   Gregor CHAPELLE        

 

 

Vertegenwoordigers van het Bestuur Economie en Werkgelegenheid van GOB

Effectieve leden Plaatsvervangende leden
Claudio SOLLIMA                    Suzy JUSTUS       
Hannelore HEYLIGEN Olivier MEERT               

 

 

Vertegenwoordigers van de privé-tewerkstellingsagentschappen

Effectieve leden Plaatsvervangende leden
Arnaud LE GRELLE             Eric GALAND                   
Florence GILBERT DE CAUWER Andreas VEROUGSTRAETE

 

 

Vertegenwoordigers van de andere tewerkstellingsoperatoren, onder een overeenkomst vallend met Actiris

Effectieve leden Plaatsvervangende leden
François GERADIN                  Pauline COUSIN
Issam LAZAAR Michèle HUBIN                 

 

 

Vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van werkgevers die in Brupartners zetelen

Effectieve leden Plaatsvervangende leden
Jan DE BRABANTER                XXX
Laurent SCHILTZ Lora NIVESSE  
Olivier WILLOCX Jean-Christophe VANDERHAEGEN
David PISCICELLI Sophie HEUSKIN
Anton VAN ASSCHE Sophie DAMOU
Jean-Yves PIRLOT Marc VAN THOURNHOUT
Tatiana VIAL GRÖSSER Paulien NATENS    

 

 

Vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van werknemers die in Brupartners zetelen

Effectieve leden  Plaatsvervangende leden
Eric BUYSSENS                      Estelle CEULEMANS                    
Samuel DROOLANS Ada JACOBS
Vroni LEMEIRE Dominique FERVAILLE
Sara STEIMES Luca CICCIA
Paul PALSTERMAN Rudy DE COSTER
Rachida KAAOISS Lazaros GOULIOS
Patricia DE MARCHI Michael DUFRANE