Aller au contenu

Navigatie

Plenaire zitting

De Plenaire zitting formuleert de adviezen en aanbevelingen van Brupartners en komt elke maand bijeen.

Ze bestaat uit 30 effectieve leden:

  • 15 leden, voorgedragen door de representatieve werkgeversorganisaties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: het VOB draagt zeven leden voor, de middenstandsorganisaties zes leden en de Brusselse Confederatie van Social-Profitondernemingen (BRUXEO) twee leden;
  • 15 leden, voorgedragen door de representatieve werknemersorganisaties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: het ABVV en het ACV dragen elk zes leden voor en de ACLVB drie leden.

 

De Regering bepaalt welke organisaties voor vertegenwoordiging in aanmerking komen, evenals het aantal leden dat elk van hen wordt toegekend. Dit gebeurt op basis van een voorstel, dat voortvloeit uit een consensus tussen enerzijds alle representatieve werkgeversorganisaties, en anderzijds alle representatieve werknemersorganisaties.

De Regering benoemt de leden van Brupartners voor vier jaar op dubbele kandidatenlijsten, die deze organisaties voorleggen. De benoeming van de 30 effectieve leden gaat gepaard met de benoeming van 30 plaatsvervangende leden.

Men verkiest de Voorzitter en Ondervoorzitter voor twee jaar, respectievelijk en beurtelings onder de leden, die enerzijds de werkgeversorganisaties en anderzijds de werknemersorganisaties vertegenwoordigen. Ze zijn van een verschillende taalrol.