Aller au contenu

Navigatie

Strategische commissie van hub.brussels

     

   Reglementering

  • Ordonnantie van 8 mei 2017 houdende de oprichting van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven (BAOB, doorgaans hub.brussels genaamd)

 

   Opdrachten

  • De Raad van bestuur van hub.brussels bijstaan wat betreft de perspectieven en het beleid dat desgevallend moet worden gevoerd, en verzekeren dat de door het Agentschap aangeboden diensten tegemoet komen aan de bezorgdheden van de begunstigden, te weten, de handelszaken en Brusselse ondernemingen, evenals de buitenlandse ondernemingen die zich te Brussel zouden kunnen vestigen.
  • Strategische adviezen uitbrengen, met name op het ogenblik van de opstelling van de actieplannen van het Agentschap en vooraleer deze aan de Raad van bestuur worden voorgelegd, en eveneens op het ogenblik van de opvolging van de doelstellingen van hub.brussels (op het ogenblik van de opstelling van de oriëntatiebrief of van het activiteitenrapport).

 

   Samenstelling

Medevoorzitterschap: Philippe VAN MUYLDER en Ischa LAMBRECHTS

Secretariaat van Brupartners: Julie MILLAN, in nauwe samenwerking met de diensten van het BAOB

  • 6 leden die de representatieve werkgeversorganisaties vertegenwoordigen die in Brupartners zetelen
  • 6 leden die de representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigen die in Brupartners zetelen
  • 1 vertegenwoordiger van de Minister-Voorzitter
  • 1 vertegenwoordiger van de Minister van Economie
  • 1 vertegenwoordiger van de Minister van Buitenlandse Handel

 

Leden

 

Voor de representatieve organisaties van werkgevers, middenstand en werkgevers van de social-profitsector

Ischa LAMBRECHTS (BECI-VOB)

Laurent SCHILTZ (BECI-VOB)

Joëlle EVENEPOEL (CCM – BECI-CCIB)

Sophie HEUSKIN (CCM - UCM)

Jos VANNESTE (CCM - FVB)

Bruno GERARD (BCSPO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de representatieve werknemersorganisaties

Christian BOUCHAT (ABVV)

Philippe VAN MUYLDER (ABVV)

Benoît DASSY (ACV)

Kristel VANDAMME (ACV)

Patricia DE MARCHI (ACLVB)

Yael HUYSE (ACLVB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de Minister-president

Ariane WAUTELET

 

 

 

 

Voor de Staatssecretaris belast met Economie

Jérôme THOMAS

 

   

 

 

Voor de Staatssecretaris belast met Buitenlandse Handel 

Ben VANDOREN