Aller au contenu

Navigatie

Vergadering van de « Instances Bassin Enseignement qualifiant – Formation – Emploi »

     

   Reglementering

  • Samenwerkingsakkoord gesloten op 20 maart 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de uitvoering van regio's voor Kwalificerend Onderwijs - Vorming - Arbeidsmarkt

     

   Opdrachten

  • Coördinatie van de implementering van de verschillende « Instances Bassin » teneinde de coherentie ervan te verzekeren en de naleving van het kader van hun opdrachten te waarborgen.
  • Coördinatie van de werking van de « Instances Bassin », de uitwisseling van goede parktijken verzekeren, en het zoeken naar coherentie en transversaliteit bij de vervulling van de opdrachten.
  • Waken over de coherentie van de beslissingen van de verschillende « Instances Bassin » en over de impact ervan op de omliggende zones van de verschillende « Bassins Enseignement qualifiant – Formation – Emploi”.
  • Bevordering van het overleg en de samenwerking tussen verschillende « Instances Bassin » in het kader van een « Zone interbassins” van overleg en coördinatie die vertegenwoordigers van de betrokken “Instances Bassin” verenigen.

 

   Samenstelling

Voorzitterschap:  Thierry CASTAGNE (UWE)

Vicevoorzitterschap: Eric BUYSSENS (FGTB Brussel)

Secretariaat van de Vergadering van de "Instances Bassin": Mathieu REICHLING (Secretariaat van Brupartners), samen met het Secretariaat van de CESE Wallonie

  • 4 vertegenwoordigers van de sociale gesprekpartners, waaronder 2 vertegenwoordigers van de Brusselse Franstalige sociale gesprekspartners en 2 vertegenwoordigers van de Waalse sociale gesprekspartners, aangesteld door de Regeringen en het College op voordracht van Brupartners en de CESE Wallonie
  • 10 voorzitters van de "Instances Bassin" of hun afgevaardigde
  • 1 vertegenwoordiger van elke Minister van secundair onderwijs, onderwijs van sociale promotie, beroepsopleiding, opleiding van de middenstand en van tewerkstelling
  • Elke persoon uitgenodigd in de hoedanigheid van deskundige

 

Leden

 

Voor de gesprekpartners, aangesteld door de CESE Wallonie

Effectieve leden Plaatsvervangende leden
Bruno ANTOINE (ACV)     

Sabine LIBERT (ABVV)             

Jean DE LAME (UWE)

David PISCICELLI

 

 

 

 

 

 

Voor de gesprekpartners, aangesteld door Brupartners

Effectieve leden Plaatsvervangende leden

Laurent SCHILTZ (BECI)

Bruno GERARD (BCSPO)       

Eric BUYSSENS (ABVV)

Léon DETROUX (ACV)

 

 

 

 

 

 

Voorzitters van de IBEFE

Daniel FASTENAKEL

Jacques SPELKENS

Philippe DELFOSSE

Sognia ANGELOZZI

Renaud BIERLAIRE

Fabienne TINANT

Michel GUIOT

Benjamin WERY

Françoise WIBRIN

Alain BODSON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de Ministers

Minister van secundair onderwijs

(C. DESIR)

 

Duciella TABBARA          

Carine SAUCIN                                                         

Minister van onderwijs van sociale promotie (V. GLATIGNY)

Karin MERTENS

Minister van beroepsopleiding (C. MORREALE)

Raymonde YERNA

Marie PIRSON

Minister van opleiding van de middenstand en van tewerkstelling (B. CLERFAYT)

Cristina AMBOLDI

Minister van de IFAPME en het Competentiecentrum (W. BORSUS) Corinne STEPHENNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deskundigen

  Effectieve Plaatsvervangende
FOREM

Frédéric PONSARD

 

BRUXELLES FORMATION

Olivia P’TITO

Jocelyne PIRDAS

Administration Enseignement - DGEO

Béatrice ALLARD    

Florence MARCELLI         

IWEPS

Christine MAINGUET

Frédéric VESENTINI

IBSA

Xavier DEHAIBE

Morgane VAN LAETHEM

Coördinators IBEFE (W)

Fabrice DEBRUYN

Françoise MICHIELS

Coördinators IBEFE (BXL) Donat CARLIER  
OFFA

Eric HELLENDORF

 
OFFA/SFMQ

Anne-Marie ROBERT       

 
Minister-President van de FWB