Aller au contenu

Navigatie

De organisaties van Brupartners

Met de ordonnantie van 8 september 1994 houdende oprichting van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, nu Brupartners, werden de representatieve organisaties van Brupartners evenredig tussen de werkgevers en de werknemers verdeeld. Zij dragen elk 15 leden voor.