Aller au contenu

Navigatie

Andere publicaties van Brupartners

16 juli 2021 - Persbericht - De Brusselse regering keurt haar eerste gewestelijke plan voor de ondersteuning van eenoudergezinnen goed
30 april 2021 - Interview "Vooruitzichten voor de circulaire economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" - Week van de Circulaire Economie van Brupartners
Interview van Cédric Hananel (Arctik) over het thema "Vooruitzichten voor de circulaire economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" in het kader van de Week van de Circulaire Economie van Brupartners.
29 april 2021 - Interview "Industriële symbiose: een inspiratie van de natuur" - Week van de Circulaire Economie van Brupartners
Interview van Valentijn Bilsen (Idea Consult) en David Monic (Idea Consult) over het thema "Industriële symbiose: een inspiratie van de natuur" in het kader van de Week van de Circulaire Economie van Brupartners.
24 februari 2021 - Toespraak Jan De Brabanter - Sociale top
SOCIALE TOP - Toespraak van de Ondervoorzitter van Brupartners, Jan De Brabanter
24 februari 2021 - Toespraak Paul Palsterman - Sociale top
SOCIALE TOP - Inleidende toespraak van de Voorzitter van Brupartners, Paul Palsterman
24 februari 2021 - Perscommuniqué - Sociale top 2021
22 januari 2021 - Persbericht - Strijd tegen armoede
COVID-19 : Brupartners gooit zich in de strijd tegen armoede.
19 november 2020 - Persbericht - Eenoudergezinnen
19 november 2020 - Persbericht - Beheer van de sanitaire noodsituatie
1 juli 2020 - Brochure Brupartners
Ontdek de nieuwe brochure van Brupartners
26 maart 2020 - Persbericht van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
COVID-19 - Alle Brusselse gewestelijke overheden steunen de nonprofitsector.
19 maart 2020 - Persbericht van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Pandemie Coronavirus (Covid-19) De Brusselse Hoofdstedelijke Regering neemt ongeziene economische en sociale maatregelen.
22 januari 2020 - Gemeenschappelijke verklaring van alle sociaaleconomische raden van het land
Sociale partners pleiten voor betere regelgeving
16 januari 2020 - Jan De Brabanter
Sociale Top - Inleidende toespraak van de Voorzitter van de Economische en sociale raad van het BHG
Strategie Go4Brussels 2030
02 oktober 2018 - Jan De Brabanter
Ondertekening Kaderakkoord Bouw : Inleidende toespraak van de Voorzitter van de Economische en Sociale Raad
23 mei 2019 - Perscommuniqué - 4 Kaderakkoorden
28 februari 2019 - Sociale Top - Gemeenschappelijke verklaring van de Brusselse sociale partners
02 oktober 2018 - Fadila Laanan
Ondertekening Kaderakkoord Bouw : Toespraak van Minister-Voorzitter van de Brusselse Franstalige Regering, Fadila Laanan
02 oktober 2018 - Didier Gosuin
Ondertekening Kaderakkoord Bouw : Toespraak van Minister van Economie en Tewerkstelling Didier Gosuin
02 oktober 2018 - Rudi Vervoort
Ondertekening Kaderakkoord Bouw : Toespraak van Minister-president Rudi Vervoort
02 oktober 2018 - Laurent Schiltz
Ondertekening Kaderakkoord Bouw : Toespraak van Secretaris-generaal van de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad, Laurent Schiltz
25 september 2018 - Philippe Vandenabeele
Sociale Top : Slottoespraak van de Ondervoorzitter van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
25 september 2018 - Jan De Brabanter
Sociale Top : Inleidende toespraak van de Voorzitter van de Economische en Sociale Raad voor het BHG
26 juni 2018 - Nota van de uitgebreide RvB
Voorstellen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter ondersteuning van de werkgroepen voor het toekomstig interfederale beleidsplan “Vacatures”
15 juni 2018 - De Handelingen van het colloquium
Colloquium van 15 juni 2018
Presentaties van de sprekers
30 maart 2018
Gemeenschappelijke verklaring “Van immobiliteit naar mobiliteit: nu handelen om het tij te keren!“
8 juni 2017
De Handelingen van het Colloquium : " Welk nieuw industriebeleid voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Het bestaande bewaren - de toekomst voorbereiden"
26 september 2017
Sociale top 2017 - Toespraak van Philippe Van Muylder
4 juli 2017
Documentatienota: ruwe schatting van de directe kosten van het woon-werkverkeer voor de loontrekkers en de werkgevers uit de privésector in België.
Colloquium van 8 juni 2017 - Presentaties
16 januari 2020 - Jan De Brabanter
Sociale Top - Inleidende toespraak van de Voorzitter van de Economische en sociale raad van het BHG
25 november 2016
Vaststellingen m.b.t. de werkgeverstegemoetkomingen in de kosten van het woon-werkverkeer van loontrekkenden uit de privésector
16 november 2016
De Handelingen van het Colloquium 2015 " De sociale innovatie, een uitdaging voor Brussel"
5 oktober 2016
Toespraak van Jan De Brabanter, Vice-voorzitter van de ESRBHG - Sociale top van 5 oktober 2016
5 oktober 2016
Toespraak van Philippe VAN MUYLDER, voorzitter van de ESRBHG - Sociale top van 5 oktober 2016
23 september 2016
Woon-werkverplaatsingen : inventaris
23 oktober 2015
Brussels Airport, een sociaaleconomische motor voor de regio’s. Slides van het Colloquium
16 juni 2015
Strategie 2025 voor Brussel - Pijler 1 : Engagementen van het Gewest
16 juni 2015
Strategie 2025 voor Brussel - Pijler 2 : Engagementen van het Gewest en de Gemeenschappen
2 april 2014
Interregionale mobiliteit : gemeenschappelijke standpunten van de sociale partners van de drie Gewesten
21 maart 2014
Nota aan de groep van deskundigen over de Zesde Staatshervorming
1 oktober 2013
Studie over mutaties in de stedelijke economie en herstructureringen van Brusselse ondernemingen in de sector van de zakelijke dienstverlening
5 juli 2013
Jaarverslag 2012 van het Pact voor een Duurzame Stedelijke Groei (New Deal)
30 mei 2013
De handelingen van het Colloquium « De dubbele internationale uitdaging van Brussel »
9 januari 2013
Gemeenschappelijke verklaring « Overhevelingen van bevoegdheden : algemene beginselen die de Economische en Sociale Raden van de deelstaten hebben aangenomen »
16 juni 2012
Studie PDSG : De harmonieuze ontwikkeling van de kleine stadsondersteunende industriële ondernemingen in Brussel
7 mei 2012
Dossier van de ESRBHG : de mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
15 juni 2011
De handelingen van het Colloquium « De sociaaleconomische uitdagingen van het "demografisch" Gewestelijk Bestemmingsplan »
28 maart 2011
Innovatie en ondernemingen : beschouwingen en vragen van de sociale partners omtrent het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie
2 juli 2010
Conferentie "Innoveren en ondernemen : rol van de sociaaleconomische actoren"
17 juni 2010
Beleidsverklaring in het kader van de onderhandelingen na de verkiezingen van juni 2010
18 maart 2010
Brussels Armoedeverslag 2010 « Gekruiste blikken ». Bijdrage van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
18 juni 2008
De handelingen van het Colloquium « Brussel en zijn sociaal-economisch hinterland »
1 oktober 2007
8 acties en 9 aanbevelingen in de strijd tegen de ongelijke behandeling van vrouwen en mannen op de Brusselse arbeidsmarkt
27 juni 2006
Het Gewestelijk Expres Net (GEN). Gemeenschappelijke verklaring van de sociaal economische raden van Vlaanderen (SERV), Brussel (ESRBHG) en Wallonië (CESRW)
1 september 2005
Het gewestelijk beleid inzake tewerkstelling en beroepsopleiding in het Brussels Gewest anuit een genderperspectief
1 juli 2004
Reflectienota van de sociale gesprekspartners in het kader van het Contract voor Economie en Werkgelegenheid in Brussel
1 maart 2004
Situatie van de vrouwen op de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
1 januari 2004
Activiteiten van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens de periode 2000-2004
15 juni 2018
19 november 2020 - persbericht - Beheer van de sanitaire noodsituatie
19 november 2020 - Persbericht - Beheer van de sanitaire noodsituatie
19 november 2020 - Persbericht - Beheer van de sanitaire noodsituatie