Opdrachten

  • Adviezen en aanbevelingen uitbrengen over alle materies met een mogelijke impact op de gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • Het thema van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen opvolgen, ook op andere beleidsniveaus, voor zover dit gevolgen heeft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • Een jaarverslag publiceren ter attentie van de Regering met betrekking tot de gevoerde activiteiten en de bestemming van zijn financiële middelen;
  • Een publiek debat organiseren, eenmaal per jaar, met betrekking tot de Raad en de vooruitzichten voor de toekomst.

Samenstelling en leden

3 leden van het Voorzitterschap

Kelly TIMPERMAN (Voorzitster)
Alicia SCHMIT (Vicevoorzitster)
Jean-François NEVEN (Vicevoorzitter)

10 vertegenwoordigers van Brupartners

5 vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de werkgevers5 vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties
Bouchra AL MEHRAJ (Effectief lid)Stéphanie RARY (Effectief lid)
Frédéric SIMON (Effectief lid)Kim COLLYNS (Effectief lid)
Marc VAN THOURNOUT (Effectief lid)Abdelhafid EL KADI (Effectief lid)
David PISCICELLI (Effectief lid)Alicia SCHMIT(Effectief lid)
Kelly TIMPERMAN (Effectief lid)Eva SAHIN (Effectief lid)
Jan DE BRABANTER (Plaatsvervangend lid)Jeanne UWASE (Plaatsvervangend lid)
Joëlle EVENEPOEL (Plaatsvervangend lid)Eric BUYSSENS (Plaatsvervangend lid)
Bénédicte VAN DE VOORDE (Plaatsvervangend lid)Ayla SERBEST (Plaatsvervangend lid)
Anton VAN ASSCHE (Plaatsvervangend lid)Martine LE GARROY (Plaatsvervangend lid)
Bruno GERARD (Plaatsvervangend lid)Bart MAES (Plaatsvervangend lid)

2 vertegenwoordigers van de Vrouwenraden

Voor de VrouwenraadVoor de "Conseil des Femmes Francophones de Belgique"
Kim DE WEERDT (Effectief lid)Dominique DESHAYES (Effectief lid)
Herlindis MOESTERMANS (Plaatsvervangend lid)Laëtitia CUSTINNE (Plaatsvervangend lid)

6 vertegenwoordigers van het middenveld

Effectieve ledenPlaatsvervangende leden
Patricia SERONTJulie VAN GARSSE
Sophie PEIRERAJulie WAUTERS
Sana AFOUAIZMaco MEO
Isabella LENARDUZZI Justine BOLSSENS
Laura DE MARCOChristiane THIRY
Murielle COIRETJacqueline BRAU

3 vertegenwoordigers van de academische instellingen

Effectieve ledenPlaatsvervangende leden
Theun-Pieter VAN TIENOVEN (VUB)Petra MEIER (UAntwerpen)
Pascale VIELLE (UCL) Diane BERNARD (Saint-Louis-Bruxelles)
Jean-François NEVEN (ULB)David PATERNOTTE (ULB)

Het bureau van de Raad voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen

Het bureaubestaat uit 9 leden van de Raad voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen: 

Kelly TIMPERMAN (Voorzitster)

Alicia SCHMIT (Vicevoorzitster)

Jean-François NEVEN (Vicevoorzitter)

Eva SAHIN

Isabella LENARDUZZI

Dominique DESHAYES

Patricia SERONT

Bouchra AL MEHRAJ

Stéphanie RARY

 

Het secretariaat wordt verzorgd door Philippe SANTINI

Reglementering

  • Besluit van 19 juli 2012 tot oprichting van een Adviesraad Gelijke Kansen voor Vrouwen en Mannen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
  • Besluit van 8 oktober 2015 houdende goedkeuring van het intern reglement van de Brusselse Raad voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen 

Adviezen en Publicaties

De adviezen en publicaties van de Raad voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen zijn beschikbaar op zijn website.