Aller au contenu

De Dienst sectorale facilitatie

Uitgaande van deze wens om, in samenwerking met de sectorale actoren, het gekruist beleid tewerkstellingopleiding van de Strategie 2025 - Go4 Brussels 2025 te versterken, werd de Dienst sectorale facilitatie binnen Brupartners opgericht.

De opdracht van de Dienst sectorale facilitatie bestaat erin om de verschillende economische sectoren die in Brussel aanwezig zijn, te mobiliseren door middel van kaderakkoorden met de Brusselse Regering.

Door de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties van een Paritair comité (= de sectorale sociale partners) van de economische sectoren die werkzaam zijn in Brussel hierbij te betrekken (bouw, horeca, technologische nijverheid, enz.), willen die kaderakkoorden de tewerkstelling en de kwaliteit van deze tewerkstelling binnen deze verschillende sectoren voor de Brusselaars verbeteren:

  • Door de verwerving van competenties te bevorderen;
  • Door in te spelen op de sectorale evoluties;
  • Door het opleidingsaanbod aan te passen aan de noden van de sectoren en hun bedrijven;
  • Door de tewerkstelling in de sectoren te bevorderen ;
  • Door discriminatie te bestrijden;
  • ...

 

Door de synergieën tussen de sectoren en de instanties op het gebied van tewerkstelling, beroepsopleiding en onderwijs te versterken en door hen aan te moedigen om actieve bijdragen te leveren, moet het tewerkstellings-, opleidings- en onderwijsbeleid nog doeltreffender worden.