Aller au contenu

Opdrachten en activiteiten

De Dienst sectorale facilitatie zorgt voor de mobilisatie van de Brusselse sectorale actoren door middel van kaderakkoorden die met de Brusselse Regering worden gesloten en houdt toezicht op de sectorale variant van de Strategie 2025 - Go4 Brussels 2025.

Daartoe heeft de Dienst sectorale facilitatie de volgende opdrachten:

  • Het opstellen van het kadaster van de verschillende sectorale voorzieningen die in Brussel worden uitgerold;
  • Het mobiliseren van de economische sectoren met het oog op het sluiten van sectorale kaderakkoorden;
  • Het opvolgen en omkaderen van de operationalisering van de sectorale kaderakkoorden;
  • Het vereenvoudigen van de samenwerking met andere sectoren die bepaalde behoeften aan vaardigheden, opleiding en onderwijs delen.

 

Het sluiten van kaderakkoorden is een werk met verschillende stappen: vaststelling van de respectievelijke meerwaarden van een kaderakkoord voor elke sector, onderhandelingen over de inhoud van deze kaderakkoorden in « begeleidingscomités », het bijeenbrengen van de sector, Brupartners en de Regering en ten slotte de tenuitvoerlegging van de akkoorden door middel van actieplannen waarover binnen « technische groepen » werd onderhandeld en die de sector en de openbare tewerkstellings- en opleidingsinstanties samenbrengen.

De mobilisatie van de sectorale actoren heeft betrekking op een breed scala van taken:

De taken die gemoeid zijn met het mobiliseren van de sectorale actoren zijn de volgende : contacten met de sectoren leggen, sectorale begeleidingscomités organiseren, technische groepen organiseren en een relatienetwerk met alle actoren op het gebied van tewerkstelling en beroepsopleiding ontwikkelen