Brupartners en het Comité van Watergebruikers zijn samengekomen om de voorstelling bij te wonen en deel te nemen aan het bezoek van de schalenfabriek van Vivaqua in Anderlecht. Dit initiatief past in het kader van de uitbreng van adviezen over het waterthema in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze schalen uit glasvezel, hars en zand zijn bestemd voor de renovatie van een gedeelte van het rioleringssysteem van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Met de productie werd gestart in september 2020 en deze heeft toegelaten om de CO²-productie vanwege het vervoer ervan met 60% te beperken. Men wil op dit vlak echter nog deugdzamer te werk gaan want door grondstoffen in te kopen bij Belgische spelers, raamt Vivaqua dat de beperking van zijn CO²-uitstoot tot 90% zou kunnen bedragen. Deze herlokalisatie van een industriële activiteit op het Brusselse grondgebied is niet alleen interessant vanuit financieel oogpunt, deze vormt eveneens een bron van jobcreatie, met naleving van de Belgische arbeidsvoorwaarden.