Brupartners heeft het label Ecodynamische Onderneming 2-sterren voor de kwaliteit van zijn milieubeheerpraktijken gekregen.

Het label Ecodynamische Onderneming is een officiële en gratis erkenning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor Brusselse ondernemingen, verenigingen en instanties uit de openbare of particuliere sector die acties ondernemenom de impact van hun activiteit op het leefmilieu te verminderen. Het kent een waarde toe aan het milieubeheer van Brusselse instanties en beloont hun milieuprestaties, rekening houdend met de context van de instantie en die van het Brussels Gewest. Het evalueert hun initiatieven, met name op het gebied van afvalbeheer en -preventie, rationeel energiegebruik, beheer van de mobiliteit van de werknemers, enz.

Brupartners beschikt over een « Ecoteam » dat bestaat uit personeelsleden die op vrijwillige basis bijeenkomen, en voert velerlei acties die gericht zijn op het beheer van zijn lokalen, de impact van zijn activiteiten en het bewustzijn van zijn personeel.

Meer info