Brupartners heeft heden, donderdag 19 november 2020, een initiatiefadvies aangenomen over het beheer van de sanitaire noodsituatie ingevolge de tweede golf van de COVID-19-pandemie.

In de huidige context staat Brupartners klaar om een antwoord te bieden op de sociaaleconomische uitdagingen en stelt hij zijn aanbevelingen inzake het beheer van de noodsituatie op gezondheidsgebied als gevolg van de 2de golf van de COVID-19-pandemie voor. In zijn initiatiefadvies dringt Brupartners met name aan op de noodzaak van een echt zorgtraject in Brussel, een coherente governance en een doeltreffende budgettering van de maatregelen die in het kader van het herstel worden genomen. Brupartners doet ook concrete voorstellen naar de overheden toe inzake de ziekenhuisverzadiging, de testing- en tracingstrategie, de vaccinatiestrategie, de openbare veiligheid en de sociale cohesie, alsook inzake het personeelstekort in de zorgsector.

Lees het advies en het persbericht dat Brupartners heeft uitgebracht.