Op maandag 26 juni heeft Brupartners een Debat gewijd aan het thema « Lege kantoorruimten te Brussel: mogelijke omvorming tot nieuwe woningen? », met Céline Di Egidio (Directrice Aankopen van de afdeling Ontwikkeling van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatchappij) en Rikkert Leeman (Voorzitter van de Beroepsvereniging van de vastgoedsector voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) als sprekers.

Ontdek (opnieuw) hun presentaties!

Naar de presentaties