Op donderdag 12 oktober vergaderden de mobiliteitsdeskundigen van de CESE Wallonie, de Nationale Arbeidsraad (NAR), de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA-SERV) bij Brupartners.

Hun taak is een derde overleg (begin 2024) met de 4 Openbaar Vervoer Operatoren (NMBS, MIVB, DE LIJN en TEC) voor te bereiden. Het opzet bestaat er in om “Best Practice” uit het buitenland te halen die aantoont dat ticket- en tariefintegratie mogelijk is om vervolgens, samen met de OV-operatoren de Belgische opportuniteiten en knelpunten hiertoe, te bespreken.

Het ideale scenario bestaat er in dat de 4 Raden hieromtrent in het eerste trimester van 2024 een gezamenlijk advies zouden kunnen uitbrengen.