Brupartners neemt een standpunt in over de maatregelen ter bestrijding van energieverspilling

BRUSSEL, België – 21 december 2022: In het kader van de campagne « Switches down, Brussels up », die op dinsdag 20 december 2022 werd gelanceerd, bundelen de sociale gesprekspartners bij Brupartners en de Brusselse regering hun krachten om de ondernemingen en werknemers ertoe aan te zetten om energie te besparen. Gewone en concrete handelingen die er nochtans toe bijdragen om de energiefactuur van de ondernemingen te verlichten en het globale energieverbruik in de hoofdstad te verminderen.

« Switches down, Brussels up »

Deze engagementscampagne zet bedrijven en werknemers, die concrete maatregelen nemen om hun energieverbruik te verminderen, in de kijker. Deze wil ook de sociale dialoog over het energieverbruik in de bedrijven stimuleren en hen herinneren aan de steunmaatregelen van de Regering die hen in de mogelijkheid te stellen om energiebesparende investeringen te doen.

Een benadering die in de eerste plaats positief is

Brupartners moedigt de Brusselse regering aan om een positieve aanpak te overwegen, waarbij kopieergedrag wordt aangemoedigd, in plaats van sancties op te leggen aan economische actoren die al te lijden hebben onder de opeenvolgende crisissen en waarvoor het onmogelijk zou zijn om de investeringen te verrichten die nodig zijn om aan de beoogde regelgeving te voldoen. Voorts wijst hij erop dat de consumenten moeten worden gesensibiliseerd voor het deugdzame gedrag dat in de door de regelgeving beoogde inrichtingen moet worden vertoond, teneinde bij te dragen tot de collectieve inspanning om het energieverbruik te verminderen. Ten slotte herinnert Brupartners eraan dat de representatieve werkgevers- en werknemersorganisatiesreeds talrijke acties hebben ondernomen om hun energie-impact en die van hun leden te verminderen.

Jan De Brabanter, Voorzitter van Brupartners : "De energiecrisis treft de Brusselse bedrijven en werknemers hard en herinnert ons aan de noodzaak om ons gas- en elektriciteitsverbruik te verminderen. De grote meerderheid van de ondernemingen en werknemers te Brussel heeft al een hele reeks energiebesparende maatregelen genomen om hun facturen te verlagen en deel te nemen aan de collectieve inspanning om het energieverbruik te verminderen. Ook de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties hebben hun leden opgeroepen om bepaalde maatregelen te nemen teneinde hun energieverbruik te verminderen. Op uitnodiging van de minister van Energie heeft Brupartners deelgenomen aan de ontwikkeling van de campagne van energiezuinigheid voor de Brusselse economische actoren.”

Estelle Ceulemans, Vicevoorzitter van Brupartners : "Het probleem van de huidige crisis van de kostprijs van energie vraagt uiteraard om meerdere oplossingen. In de eerste plaats wat betreft de prijs- en marktregulering, maar ook op het vlak van de voorlichting en bescherming van de consument. Ook maatregelen om energie te besparen waar dat mogelijk en het meest efficiënt is, moeten worden aangemoedigd, zoals dat in deze campagne het geval is. Het is mogelijk om energie te besparen in de bedrijven, en zulke maatregelen moeten samen met de vertegenwoordigers van de werknemers worden overwogen en beslist. Want wie kent beter de concrete werking van alle componenten van het bedrijf dan de vertegenwoordigers van de werknemers?”

Concrete maatregelen om energieverspilling te bestrijden

Ziehier de belangrijkste maatregelen die in januari 2023 in werking treden:

  • Uitschakeling van verlichte uithangborden één uur na sluitingstijd;
  • Verplichte afsluiting van koelcellen in winkels vanaf 2023;
  • Verbod op het gebruik van verwarmingstoestellen in openbare ruimten;
  • Verbod op openstaande deuren in verwarmde of geklimatiseerde handelszaken;
  • Uitschakeling van de verlichting van reclameborden van 23 uur tot 6 uur ‘s morgens.

Ook al steunen de Brusselse sociale gesprekspartners dit initiatief, toch hebben zij de aandacht willen vestigen op een reeks belangrijke aanbevelingen om deze campagne tot een succes te maken. Men kan deze elementen ontdekken in 2 adviezen van Brupartners:

  • Advies (A-2022-069-BRUPARTNERS) betreffende de regelgevende maatregelen in het kader van de energiecrisis.
  • Advies (A-2022-079-BRUPARTNERS) betreffende het ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van tijdelijke maatregelen om de vraag naar gas en elektriciteit te verminderen en voor toegang tot het statuut van beschermde afnemer voor de huishoudens in het kader van de energiecrisis.

Advies 069 raadplegen    Advies 079 raadplegen

Het perscommuniqué raadplegen