Brupartners - Zelfstandige Ondernemers doet 12 aanbevelingen om de mobiliteitskeuzes van Brusselse ondernemers en zelfstandigen te vergemakkelijken

BRUSSEL, België - 27 januari 2023: Brupartners - Zelfstandige Ondernemers heeft een initiatiefadvies aangenomen betreffende de mobiliteitskeuzes van Brusselse ondernemers en zelfstandigen in het kader van het mobiliteitsbeleid dat in Brussel wordt gevoerd en de algemene trend naar elektrificatie van het wagenpark.

Context

Wat zijn de meest geschikte mobiliteitsoplossingen voor Brusselse ondernemers en zelfstandigen, gelet op de geleidelijke uitvoering van het Good Move-plan en de normen in verband met de invoering van een « lage-emissiezone » (LEZ) op het Brussels grondgebied?

In zijn initiatiefadvies formuleert Brupartners - Zelfstandige Ondernemers een aantal bevindingen, rekening houdend met de opeenvolgende crisissen, mobiliteitsplannen en toegankelijkheid van ondernemingen, vragen die de mobiliteit van elektrische voertuigen oproept, logistieke aspecten van deze transformaties en, tot slot, behoeften die van de ene ondernemer of zelfstandige tot de andere verschillen.

Zo wijst Brupartners - Zelfstandige Ondernemers erop dat kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) en zelfstandigen dezelfde zorgen hebben als particuliere consumenten, die als gevolg van de inflatie en de stijgende kosten van energie en brandstof hun koopkracht zien afnemen. Deze laatste hebben overigens nog niet dezelfde omzet als vóór de crisis en beschikken over minder middelen voor hun investeringen.

Daarnaast benadrukt Brupartners - Zelfstandige Ondernemers dat de toegang tot de verschillende commerciële en bedrijfsstructuren van leveranciers, maar ook van klanten, van het grootste belang is voor Brusselse ondernemers en zelfstandigen.

12 aanbevelingen

Op basis van deze bevindingen doet Brupartners - Zelfstandige Ondernemers 12 aanbevelingen naar de Brusselse regering toe. Deze hebben voornamelijk betrekking op de huidige economische situatie, beschikbaarheid van elektrische voertuigen, energievoorziening en ontwikkeling van infrastructuren ter ondersteuning van elektrische mobiliteit, fiscale regelgeving en de noodzaak om geloofwaardige alternatieven voor thermische voertuigen te ontwikkelen en te bevorderen.

Concreet gaat het om de volgende aanbevelingen:

 • KMO's en zelfstandigen meer steun verlenen voor de aankoop van elektrische utilitaire voertuigen of de aanpassing van hun mobiliteitsgewoonten.
 • Het gebruik van « tweewielers » (fietsen, scooters, ...) bij de Brusselse ondernemers en zelfstandigen bevorderen en sensibiliseren.
 • De impact evalueren van het mobiliteitsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de migratie van ondernemingen van/naar Brussel.
 • De agenda van de LEZ herzien.
 • Kiezen voor technologische neutraliteit.
 • In voldoende betaalbare laadstations voor niet-fossiele energie voorzien.
 • Op middellange tot lange termijn in de installatie van multimodale hubs en ultrasnelle laadstations voorzien.
 • In samenwerking met de federale regering zorgen voor een coherente autofiscaliteit en die duidelijk communiceren naar ondernemers en zelfstandigen.
 • De invoering van de kilometerheffing uitstellen gezien de huidige sociaaleconomische context en gezien het feit dat niet is voldaan aan de voorwaarden voor succes.
 • Zorgen voor een coherente en veilige wegeninfrastructuur voor alle gebruikers.
 • De MaaS-applicatie (Mobility as a Service) snel ontwikkelen en er een dienst voor het online aankopen van vervoersbewijzen in opnemen.
 • Het mobiliteitsbudget vereenvoudigen en promoten bij de Brusselse KMO's.

 

Naar het initiatiefadvies

Naar het perscommuniqué