Toggle menu

Mevrouw, Meneer,

We nodigen u graag uit op de webinar die Brupartners, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), de CESE Wallonie en de SERV op 1 februari 2022 van 14 tot 16.30 uur organiseren over het thema "Energierenovatie van openbare gebouwen in België: goede praktijken en inspirerende ideeën".

  • Voorbeeldige gebouwen, koolstofneutraliteit, strategie…  Het Vlaams Energiebedrijf (VEB), de Regie der Gebouwen, Renowatt en Urban.brussels delen hun inspirerende praktijken op het gebied van energierenovatie.

Renovatie en nieuwbouw van openbare gebouwen spelen, door hun voorbeeldfunctie, een sleutelrol bij de verwezenlijking van de doelstellingen om de broeikasgasemissies van de gebouwensector terug te dringen. De nationale en Europese strategieën hebben dit goed begrepen door ambitieuze doelstellingen te formuleren en kortere termijnen vast te leggen om die te bereiken.

Een gedetailleerd programma en praktische informatie volgen nog.

Er wordt gezorgd voor simultaanvertaling in het Frans en het Nederlands.

 

SAVE THE DATE !