Gelet op de economische gevolgen van het coronavirus voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op korte, middellange en lange termijn, heeft de Brusselse regering op 4 maart 2020 een Taskforce opgericht om de economische actoren van het Brussels gewest bij te staan.

Deze Taskforce is samengesteld uit Minister-Voorzitter Rudi Vervoort, Minister van Financiën en Begroting Sven Gatz, Staatssecretaris voor Economische transitie Barbara Trachte, Staatssecretaris voor Buitenlandse handel Pascal Smet en de Brusselse overheidsinstellingen bevoegd voor economische materies (Brussel Economie & Werkgelegenheid, hub.brussels, finance.brussels, citydev.brussels, de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en visit.brussels) en komt eenmaal per week samen tijdens de periode van het beheer van de crisis.

De Brusselse sociale gesprekspartners nemen op actieve wijze deel aan de werkzaamheden van deze Tasforce door de realiteit op het terrein van de Brusselse ondernemingen en werknemers te vertolken. De Economische en Sociale Raad werkt aldus met de politieke en administratieve overheden samen aan de invoering en operationalisering van de maatregelen ter ondersteuning en begeleiding van de ondernemingen die essentieel zijn voor het Brussels economisch weefsel.

Deze bundeling van alle Brusselse krachten om de economie en werkgelegenheid te Brussel te vrijwaren, is onontbeerlijk voor het beheer van de situatie vandaag maar ook om vooruit te lopen op de periode na het coronavirus. Want ook tijdens die periode zal bijzondere en verhoogde aandacht moeten worden besteed aan onze ondernemingen en aan de werkgelegenheid te Brussel.  

Voor meer informatie vanwege de Brusselse sociale gesprekspartners verwijzen wij u naar de internetsites van de organisaties die zij vertegenwoordigen :

Werkgeversorganisaties :

Organisations syndicales :

ACLVB

ACV

ABVV

 

Klik hier om het perscommuniqué van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 maart 2020 op te laden betreffende de economische en sociale maatregelen die voor de meest getroffen sectoren worden genomen.

 

Klik hier om het perscommuniqué van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 maart 2020 op te laden betreffende de maatregelen die voor de social-profitsector worden genomen.