Brupartners heeft het 42ste nummer van zijn Tijdschrift gepubliceerd.

Het dossier van dit nummer is aan het thema "Voedselhulp in het Brussels Gewest: wat is de realiteit?" gewijd.

Klik hier om het Tijdschrift te ontdekken!