Tijdens de plenaire vergadering van 7 juli hebben de leden van Brupartners hun voorzitterschap vernieuwd.

De heer Jan De Brabanter (Beci) volgt de heer Paul Palsterman (ACV) op als Voorzitter van Brupartners. Hij draagt het stokje over aan mevrouw Estelle Ceulemans (ABVV), die op haar beurt Ondervoorzitster wordt van Brupartners. Zij zullen deze nieuwe functies gedurende 2 jaar op zich nemen.

Brupartners dankt de heer Palsterman voor zijn mandaat als Voorzitter en voor zijn investering ten dienste van het sociaal overleg in Brussel gedurende deze 2 jaar. Brupartners wenst ook de heer De Brabanter en mevrouw Ceulemans veel succes in hun nieuwe functie.