Na een eerste gezamenlijk webinar over de energierenovatie van de openbare gebouwen zetten Brupartners, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de Conseil économique, social et environnemental de Wallonie en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen hun samenwerking rond de energie-efficiëntie van de gebouwen voort.

In een nieuw advies buigen de vier Raden zich over de renovatie van de mede-eigendommen en van de huurpanden, omdat deze minder aandacht krijgen in de overheidsinitiatieven en het overheidsbeleid op het gebied van de energierenovatie van gebouwen. Dat beleid is immers vooral gericht op de renovatie van het bestand van eengezinswoningen die door de eigenaars ervan worden bewoond. De mede-eigendommen en het residentiële huurbestand vormen nochtans een groot deel van het vastgoedpark en laten vaak minder goede energieprestaties optekenen. Deze gebouwen worden overigens geconfronteerd met specifieke belemmeringen voor renovatie.

Het gezamenlijk advies van de Raden belicht de specifieke kenmerken van deze twee types van onroerende goederen en reikt pistes aan om de renovatie ervan te stimuleren.

In het advies wordt met name het belang onderstreept van coherentie en coördinatie tussen de beleidsniveaus; de coherentie van de certificaten voor mede-eigendommen; het aansporen tot een grondige renovatie en de renovatieverplichtingen, in het bijzonder tijdens sleutelmomenten (na aankoop); de rol van de facilitators die zorgen voor informering, sensibilisering en proactieve alomvattende begeleiding voor renovatieprojecten; het stimuleren van gegroepeerde renovaties en energiegemeenschappen; de aanpassing van de wetgeving inzake mede-eigendommen; de nood aan gegevens om zich op de gepaste acties te richten.

Deze elementen zullen het renovatiebeleid van de verschillende regeringen richting kunnen geven en nuttige input kunnen leveren voor het ontwerp van Nationaal Energie-en Klimaatplan (NEKP) voor de periode 2021-2030, dat België tegen juni 2023 moet opstellen.

Naar het initiatiefadvies