Aller au contenu

Navigatie

Opdrachten

Het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité (BESOC) kan overleg plegen over alle beleidsaangelegenheden die een sociaal-economische dimensie hebben en die hetzij tot de bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren, hetzij het akkoord, het advies of de betrokkenheid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering vereisen.

Bovendien kan het Comité alle punten onderzoeken, die op verzoek van de afvaardiging van de sociale partners op de agenda werden geplaatst, in overeenstemming met de bepalingen van het huishoudelijk reglement van het Comité.

Het personeel van Brupartners neemt het secretariaat van dit economisch en sociaal overlegorgaan waar.