Aller au contenu

Navigatie

Samenstelling

 

Het Comité wordt voorgezeten door de Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en is samengesteld uit:

  • de vijf Ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de drie gewestelijke Staatssecretarissen;
  • acht vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand en werkgevers van de social-profitsector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • acht vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties.

 

De vertegenwoordigers van de werkgevers, de middenstand en de social-profitsector, alsook de vertegenwoordigers van de werknemers dienen lid te zijn van Brupartners.