Aller au contenu

Navigatie

Adviescommissie erkenning dienstencheque-ondernemingen

     

   Regelgeving

  • Wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen
  • Koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques

 

   Opdrachten

Adviezen formuleren met betrekking tot de toekenning of de intrekking van de erkenning van de dienstencheque-ondernemingen, ter attentie van de Minister van Tewerkstelling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

   Samenstelling

Voorzitter: Caroline DAUX

Ondervoorzitter: Elvis MIHALOWITCH

Secretariaat van Brupartners:

  • 1 vertegenwoordiger van de Minister van Tewerkstelling en 1 plaatsvervangend lid
  • 3 effectieve leden en 3 plaatsvervangende leden, voorgedragen door de meest representatieve werknemersorganisaties die in Brupartners zijn vertegenwoordigd
  • 3 effectieve leden en 3 plaatsvervangende leden, voorgedragen door de meest representatieve werkgeversorganisaties die in Brupartners zijn vertegenwoordigd
  • 2 effectieve leden en 2 plaatsvervangende leden die het Bestuur vertegenwoordigen

 

Leden

 

Voor de representatieve organisaties van werkgevers, middenstand en werkgevers van de social-profitsector

Effectieve leden Plaatsvervangende leden
Arnaud LE GRELLE  Florence GILBERT DE CAUWER
Marc VAN THOURNOUT Julien MEGANCK
Tatiana VIAL GROSSER   Laurent SERRURE

 

 

 

 

 

 

 

Voor de representatieve werknemersorganisaties

Effectieve leden Plaatsvervangende leden
Abdelhamid SLIMANI Samuel DROOLANS                  
Abdelhafid EL KADI          Grace PAPA
Patricia DE MARCHI Isabelle JANSSENS

 

 

 

 

 

 

 

Voor het Bestuur

Effectieve leden Plaatsvervangende leden
Ann DEVRIES                Claudio SOLLIMA                   
Serge PAUPORTE Carl CLAUS