Aller au contenu

Navigatie

Adviescommissie inzake arbeidsbemiddeling

     

   Regelgeving

  • Ordonnantie van 14 juli 2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2012 houdende uitvoering van de ordonnantie van 14 juli 2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

   Opdrachten

  • Adviezen formuleren in het kader van de procedure tot aanvraag van een erkenning als uitzendbureau
  • Adviezen formuleren in het kader van de procedures tot samenvoeging, omvorming of opsplitsing van erkende uitzendbureaus
  • Adviezen formuleren in het kader van de procedures tot opschorting of intrekking van de erkenning als uitzendbureau

 

De adviezen die de Adviescommissie inzake arbeidsbemiddeling formuleert, moeten in rechte en in feite met redenen zijn omkleed. Ze worden namens Brupartners ter hand gesteld aan het Bestuur (BEW), dat alle elementen samenbrengt in één volledig dossier. De Regering neemt de eindbeslissing.

 

   Samenstelling

Voorzitter: Jan DE BRABANTER

Secretariaat van Brupartners: Charlie VERTHÉ

Brupartners is gemachtigd om, in zijn midden, een Adviescommissie inzake arbeidsbemiddeling op te richten. Deze bestaat uit:

  • vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisatie
  • vertegenwoordigers van de representatieve middenstandsorganisaties
  • vertegenwoordigers van de representatieve organisatie van werkgevers van de social-profitsector
  • vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties
  • vertegenwoordigers van het Bestuur (BEW)

 

Leden

 

Voor de representatieve organisaties van werkgevers, middenstand en werkgevers van de social-profitsector 

 

Voor BECI-VOB

Leden Deskundigen
Jan DE BRABANTER     Eric GALAND
Ischa LAMBRECHTS                                   
Arnaud LE GRELLE  
Laurent SCHILTZ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor Brupartners - Zelfstandige Ondernemers

Leden Deskundigen
Sophie HEUSKIN          Vincent DELVAUX
Anton VAN ASSCHE                                  

 

 

 

 

 

 

Voor Bruxeo

Leden Deskundigen
Bruno GERARD                                                                           
Tatiana VIAL-GRÖSSER  

 

 

 

 

 

Voor de representatieve werknemersorganisaties

 

Voor het ABVV

Leden Deskundigen
Samuel DROOLANS          
Dominique FERVAILLE Laurent GUERRITI-GERBI

 

 

 

 

 

Voor het ACV

Leden Deskundigen
Paul PALSTERMAN André LEURS        
Sara STEIMES Eva VAN LAER

 

 

 

 

 

Voor de ACLVB

Leden Deskundigen
Patricia DE MARCHI        Xavier MULS                   

 

 

 

 

Bestuur

Claudio SOLLIMA

Olivier MEERT