Aller au contenu

Navigatie

Debatten van Brupartners

debatten

 

Brupartners is hét orgaan voor het sociaal-economisch overleg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Brupartners heeft twee verschillende bevoegdheden, waarvan één bestaat uit de opmaak van studies, adviezen en aanbevelingen over aangelegenheden waarvoor het Gewest bevoegd is en die een invloed op het economisch en sociaal leven uitoefenen. In dit kader bieden de Debatten van Brupartners u een plaats om van gedachten te wisselen en om discussies te voeren over thema's die het economisch en sociaal leven van het Brussels Gewest aanbelangen.

Deskundigen met verschillende achtergronden houden er uiteenzettingen, waarna een vragen-/antwoordenronde volgt. Zo kunnen de wetenschappelijke wereld en de sociale partners standpunten uitwisselen en kunnen de debatten het overleg voeden en verrijken.

Klik hier voor meer informatie over de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om de publicaties van Brupartners te versturen.

Door op de datum te klikken, kunt u de documenten downloaden waarvan de sprekers tijdens hun uiteenzetting gebruik hebben gemaakt:

2021    
Woensdag 23 juni 2021 Webinar : "Het Brussels toeristisch landschap en de vooruitzichten na de Covid-19-gezondheidscrisis"

Patrick Bontinck - CEO van visit.brussels

Denis Delforge - CEO Van Brussels Expo

Maandag 31 mei 2021 Webinar : "De Silver Economy in Brussel"

François Perl - Directeur van de sociale en burgeractoren van Solidaris

Ivan Van De Cloot  Hoofdeconomist van het Instituut Itinera, Executive Professor Economie aan de Universiteit Antwerpen Management School en medeauteur van het boek « Het grijze goud »

Woensdag 28 april 2021 Webinar : “Welk(e) traject(en) naar de circulaire economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?”

Julien Dumont - coördinator van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie en voor Economische Transitie bij Leefmilieu Brussel

Olivier Bosteels Net Brussel

Timothy Doig - afgevaardigd bestuurder van Regglo

Damien Logghe - directeur van L’Ouvroir

Maandag 26 april 2021 Webinar : "De Week van de Circulaire Economie van Brupartners"

Emmanuel Mossay - deskundige circulaire economie bij EcoRes en gastdocent aan de ULB-UCLouvain-UNamur-ULiège

Mendel Giezen - docent duurzame stedelijke ontwikkeling en duurzame infrastructuur aan de Universiteit van Amsterdam

Melissa Stoia - directrice duurzame ontwikkeling en circulaire economie bij Synergie Montréal

Xavier Marichal - afgevaardigd bestuurder van Usitoo

Aimilios Orfanos general manager van Revolta

Vrijdag 26 maart 2021 Webinar : "De culturele en creatieve economie, een uitdaging voor het Brussels Gewest"

Walter Ysebaert - Hoogleraar aan de VUB en Co-promotor van het Centre for Research & Development Monitoring (ECOOM) van de VUB

Noël Magis - Managing Director bij Screen Brussels Fund

Vrijdag 26 februari 2021 Webinar: "De huidige uitdagingen van het telewerk"

Benoît Caufriez - Directeur van Acerta Consult Wallonie-Bruxelles

Cédric Van Meerbeeck -Head of Research and Marketing bij het vastgoedbedrijf Cushman & Wakefield

Maandag 25 januari 2021

Webinar: "De "gebieden met nul werklozen": wonderoplossing of dooie mus?"

Paul Timmermans - Voorzitter van de "Chambre emploi formation de l’Instance Bassin Hainaut Sud"

Yves Martens - Coördinator van het collectief « Solidarité Contre l’Exclusion »

Tatiana Vial Grösser - Voorzitster van de Adviesraad voor sociaal ondernemerschap (ARSO)

2020

   
Donderdag 26 november 2020 Webinar : "De welzijns- en gezondheidssituatie en de mensenrechten in COVID-19-tijden"

Olivier Gillis - Directeur van het  Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel

Marisa Fella - Verantwoordelijke van het National Mensenrechteninstituut en Strategische Planning (UNIA)

Emilie Van Den Broeck - Dienst Beleid en Samenleving (UNIA)

Donderdag 13 februari 2020

"Stadslandbouw in Brussel: ecologische, sociale en milieu-uitdagingen"

Joelle Van Bambekecoördinatrice van de strategie Good Food bij Leefmilieu Brussel

Geert Rochtus directeur Economie bij Brussel Economie en Werkgelegenheid

Benoît Ceysens en Etienne DuquenneDirecteur en hoofd van de afdeling "groene banen" van de « Ferme Nos Pilifs »

Hadrien Velge Algemeen Directeur van « Champignon de Bruxelles »

Donderdag 23 januari 2020 "Het einde van diesel en benzine in Brussel in 2030: een utopie?"

Olivier Neirynck - Technisch-directeur en woordvoerder van de Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (BRAFCO)

Hervé Jeanmart - Hoogleraar in thermodynamica, inwendige verbrandingsmotoren en hernieuwbare energiebronnen aan de UCLouvain

2019    
Maandag 09 december 2019 "Het Beroepenpunt Brussel: een balans meer dan een jaar na oprichting"

Catherine Kinet - Directeur van het Beroepenpunt Brussel

Caroline Mancel - Adjunct-directeur-generaal van Actiris

Woensdag 27 november 2019 "Welke oplossing(en) voor het parkeerprobleem te Brussel?"

Eric Dubois - Directeur-generaal van parking.brussels

Dimitri Heirbaut - Voorzitter van de Belgische Parkeerfederatie

Donderdag 10 oktober 2019 "Denkproces over de aanwending van digitale technologie en programmering op het vlak van onderwijs"

Julie Henry - Computerwetenschapper aan de Universiteit van Namen en oprichtster van digiFactory

Peter Dawyndt - Hoogleraar aan de UGent en medewerker aan CoderDojo Belgium

Woensdag 25 september 2019 « Welke toekomst voor het gewestelijk sociaal overleg te Brussel ? » Anne Guisset - Doctor in de Politieke wetenschappen, F.R.S.-FNRS en Université Saint-Louis Bruxelles
Dinsdag 18 juni 2019 "Wetenschappelijke en technische richtingen, een mannenzaak?"

Morgane Van Laethem - Datamanager bij perspective.brussels

Cédric Verstraete - Policy Advisor bij Innoviris

Dinsdag 28 mei 2019 "Opleidingen voor kwetsbare beroepen : een opportuniteit inzake beroepsinschakeling ?"

Marie Dozin - Analiste bij view.brussels

Frédéric Romano - Analist bij Bruxelles Formation

Maandag 29 april 2019 "Immigratie : welke uitdagingen voor de tewerkstelling in Brussel?"

Peter Michiels - Algemeen Directeur van de Gewestelijke Overheidsdienst (GOB) Economie en Werkgelegenheid

Patrick Charlier - Directeur van Unia

Maandag 1 april 2019 "Europese verkiezingen : welke uitdagingen voor Brussel ?" Alain Deneef - Consultant Strategie en Publieke Aangelegenheden en Voorzitter van "Stand Up For Europe"
Dinsdag 26 februari 2019 "Huisvesting te Brussel : stand van zaken van de publieke woonprojecten"

Yves Van de Casteele - Brusselse Referent Huisvesting bij perspective.brussels

Woensdag 30 januari 2019 "De impact van de nieuwe arbeidsvormen op de sociale dialoog"

Frank Vander Sijpe - Directeur van de afdeling HR Research bij Securex

Frédéric Naedenoen - Onderzoeker en Hoogleraar aan het "Laboratoire d'Études sur les Nouvelles formes de Travail, l'Innovation et le Changement" (LENTIC) van het HEC Luik

2018

   
Donderdag 22 november 2018 "Welke plaats voor de gemeenten in het beheer van de uitdagingen in Brussel ?"

Kris Deschouwer - Emeritus hoogleraar en onderzoeker aan de Afdeling Politieke Wetenschappen van de VUB

Émilie van Haute - Voorzitster van de Afdeling Politieke Wetenschappen van de ULB

Maandag 29 oktober 2018 "Seksisme in de openbare ruimte"

Irène Zeilinger - Oprichtster van de VZW Garance

Patricia Mélotte - Doctor in de sociale en interculturele psychologie

Laurence Rosier - Doctor in de filosofie en de letteren en gewoon hoogleraar aan de ULB

Dinsdag 18 september 2018

"Woon-werkverplaatsingen : stand van zaken en actieperspectieven voor de bedrijven"

Thomas Ermans -onderzoeker aan het Centre d'Etudes Sociologiques (CES) van de Université Saint-Louis - Bruxelles (USL-B)
Vrijdag 4 mei 2018

"Mobiel 5G-netwerk : een niet te missen opportuniteit voor Brussel ?"

Saskia Van Uffelen - CEO België en Luxemburg voor Ericsson

Jacques Vanderstraeten - Doctor in de Volksgezondheidswetenschappen

Maandag 16 april 2018

"Vergrijzing(en) en maatschappij(en) :tussen wetenschap en beleid"

Dimitri Léonard  - Doctor in de Politieke Wetenschappen aan de « Université libre de Bruxelles ». 
Maandag 19 maart 2018 "Werklozen, zoeken naar werk en controle : de resultaten van een onderzoek bij uitgesloten werklozen"

Didier Demazière - Directeur Onderzoek bij het ‘Centre national de recherche scientifique’ of ‘CNRS’

Marc Zune - Docent sociologie aan de UCL

Woensdag 21 februari 2018 "De mutatie van de social-profitsector" Mejed Hamzaoui - Docent en voorzitter van de afdeling Arbeidswetenschappen van de faculteit Filosofie een Sociale Wetenschappen van de ULB
Dinsdag 16 januari 2018 "Het vervoer : de derde uitgavenpost van de Belgische huishoudens"

 

Coraline DaubresseDeskundige bij het Federaal Planbureau, in het team Energie en Vervoer

2017

   
Maandag 13 november 2017

"Bemiddeling: een win-win oplossing voor een geschil"

Pierre Schaubroeck -  Voorzitter van de vzw bMediation

Gérard Kuyper - Advocaat-vennoot bij Alterys Law & Mediation 

Edwin Jacobs - Advocaat bij het advocatenkantoor Time.lex

Donderdag 19 oktober 2017 "Gezondheidszorg: autonomieverzekering voor Brussel"

Daniel Dumont - Hoogleraar sociaal zekerheidsrecht aan de ULB 

Emmanuel Slautsky - Doctor in de rechten aan de ULB

Céline Mahieu - Doceert sociale benaderingen op het vlak van gezondheid aan de Ecole de Santé publique van de ULB

Maandag 11 september 2017

 

 

"Reyers: naar een multimediapool"

Jean-Paul Philippot - Administrateur-generaal van de RTBF 

Alice Webb - Directrice van BBC Children’s en BBC North

Maandag 20 maart 2017 "Koolstofarme trajecten tegen 2050 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest"

Virginie Leclercq - Verantwoordelijke van de dienst « planning lucht, klimaat en energie en organisatie van de energiemarkten » binnen Leefmilieu Brussel

Catherine Debucquois - Consulente bij Climact

Donderdag 23 februari 2017 "Bevolkingstoename, vergroting van de huishoudens en huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest"

Xavier Dehaibe - Verantwoordelijke voor de cel Grondgebied en Bevolking van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse

Nicolas Joschko - Directeur-generaal van de Stadsrenovatie bij Citydev

Woensdag 25 januari 2017 "Brussel, smart city ? : welke begeleiding voor een goed gebruik van de nieuwe technologieën ?"

 

Céline Vanderborght - smart city manager voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Stefan Verschuere - vicevoorzitter van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

2016

   
Maandag 28 november 2016 "Een eigen job creëren in Brussel : het voorbeeld van de vzw JobYourself in Brussels"

 

Jean-Olivier Collinet-Afgevaardigd bestuurder van de coöperaties van JobYourself
Maandag 10 oktober 2016 "Een kwaliteitsvolle plaats voor elk kind in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dit is waar de Schooldienst van het Brussels Gewest naar streeft"

 

Julie Lumen - Schoolfacilitatrice voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Maandag 26 september 2016 "Veiligheid in Brussel - een stand van zaken"

 

Viviane Scholliers - Hoge ambtenaar van de Brusselse Agglomeratie binnen Brussel Preventie & Veiligheid

Jamil Araoud - Algemeen directeur van Brussel Preventie & Veiligheid

Maandag 30 mei 2016 "Panorama van het studentenleven in Brussel : stedelijke praktijken en verhouding met de stad"

 

Frédéric Raynaud - Departementshoofd "Territoriale kennis"

Solange Verger-Opdrachthoudster

Elisa Donders-Opdrachthoudster

Maandag 18 april 2016 "Klein en middelgroot, maar van levensbelang" Johan Lambrecht - Doctor in de economische wetenschappen en hoogleraar in de KU Leuven
Woensdag 16 maart 2016 "De verdachte werkloze. Verhaal van een stigmatisering" Florence Loriaux - Leidend onderzoekster bij CARHOP
Maandag 29 februari 2016 "De cultuur van de evaluatie" Raphaël Darquenne - Directeur van de vzw "Réseau MAG"
Maandag 25 januari 2016 "Arbeidsvoorwaarden en welzijn van de bediende en uitbaters van kleine handelszaken te Brussel"

Céline Mahieu Doceert sociale benaderingen op het vlak van gezondheid aan de Ecole de Santé Publique van de ULB

Isabelle GodinDoceert aan de Ecole de Santé Publique van de ULB en directrice van het Centre Approches Sociales de la Santé

2015

   
Maandag 7 december 2015 "Herintredende vrouwen - nood aan zichtbaarheid voor vrouwelijke werkzoekenden" Stéphane Thys - Directeur van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid
Maandag 19 oktober 2015 "Over de grens: sociaal-ruimtelijke relaties tussen Brussel en Vlaams-Brabant" Filip De Maesschalck - Doctor in de geografie en onderzoeker bij het Steunpunt sociale planning
Vrijdag 18 september 2015 "Brusselse stadsconcentratie en stadsproject" Bernard Declève - ingenieur-architect, stedenbouwkundige en gewoon hoogleraar aan de UCL
dinsdag 2 juni 2015

"Brussel, een volwaardig Gewest ? De impact van de Zesde Staatshervorming op de autonomie, coherentie en bestuurbaarheid van de Brusselse instellingen"

Laurie Losseau - Doctorandus aan de Université Saint-Louis - Brussel
dinsdag 12 mei 2015 "De bevordering van de sociale innovatie te Brussel : waarvoor ? hoe ?" Antoine Saint-Denis - Oprichter van de Do tank Europe for People
donderdag 26 maart 2015 "De huurovereenkomst en de Zesde Staatshervorming : het beste halen uit de regionalisatie" Nicolas Bernard - Docent recht aan de Université Saint-Louis - Bruxelles
donderdag 26 februari 2015 "Residentiële zorg voor ouderen in Brussel : huidige situatie en verwachtingen voor de toekomst" Karel Van den Bosch - Expert op het Federaal Planbureau en gastprofessor op het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck van de Universiteit Antwerpen
donderdag 21 januari 2015 "De Barometer van de Sociale Ondernemingen in België : een aanvullende blik op de economie"

Sybille Mertens - Directrice Onderzoek aan het « Centre d’Economie Sociale »

Julie Rijpens - Directrice van de « Académie des Entrepreneurs Sociaux @HEC-ULg »

2014

   
dinsdag 25 november 2014 "Stedelijke ontwikkelingspolen" Yves Rouyet - Docent aan de Faculté d’Architecture van de ULB en Verantwoordelijke voor de ontwikkeling van de strategische zones van Brussel bij het ATO
donderdag 25 september 2014 "De uitdagingen van de veroudering van de arbeidskrachten" Vincent Vandenberghe - Docent aan de UCL en onderzoeker aan het IRES

donderdag 5 juni 2014

"Het vrouwelijk ondernemerschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : een opportuniteit en een dubbele uitdaging"

Muriel Laurent - Economisch analiste, impulse.brussels

Inès de Biolley - Coördinatrice Vrouwelijk ondernemerschap, impulse.brussels

donderdag 8 mei 2014

"Is de arbeidsmarkt ingedeeld naargelang de herkomst van personen ?"

Patrick Charlier - Adjunct-directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen

Frédéric Poupinel - Attaché bij de Federale Overheidsdienst « Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg »

Tom Bevers - Adviseur bij de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt van de FOD Werkgelegenheid

donderdag 27 maart 2014

"Specifieke kenmerken van de Brusselse werkloosheid en beschouwingen over de te voeren beleidsmaatregelen" Marion Englert - Wetenschappelijk medewerker aan het Brussels Observatorium voor Gezondheid en Welzijn

donderdag 27 febrauri 2014

"Gewestelijke economische vooruitzichten op middellange termijn"

Didier Baudewyns - Deskundige bij het Federaal Planburau, Macro-economische vooruitzichten en Analyses op middellange termijn

Pierre-François Michiels - Deskundige bij het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), Cel Werk en Economie

donderdag 23 januari 2014

"Eenouderschap in Brussel : tussen onzekerheid en beroepsinschakeling" Martin Wagener - Doctor in de sociologie aan het CriDis (UCL - IACCHOS) en onderzoeker verbonden aan het CADIS-EHESS

2013

   

dinsdag 26 november 2013

"De Brusselse financiën en de VIde Staatshervorming" Rudi Vervoort - Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Guy Vanhengel - Minister van financiën van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Didier Gosuin - Brussels volksvertegenwoordiger

donderdag 24 oktober 2013

"Impact, uitdagingen en vooruitzichten van de validatie van vaardigheden"

Alain Kock - Directeur van het Consortium voor het valideren van vaardigheden

Laura Beltrame - Adviseur bij de ‘Union Wallonne des Entreprises’ en Vice-voorzitster van de Commissie voor advies en erkenning (CODA) van het Consortium voor het valideren van vaardigheden

donderdag 19 september 2013

"Het Marnixplan voor een meertalig Brussel"

Anna Sole Mena - Ambtenaar bij het DG Ondernemingen

Alex Housen - Docent toegepaste taalkunde aan de Vrije Universiteit Brussel

Philippe Van Parijs - Docent aan de universiteiten van Leuven en Oxford

donderdag 25 april 2013

"De toekomst van elektriciteit in België : groen, grijs of buitenlands ?"

Dominique Gusbin - Coördinatrice van het team Energie-Transport, Sectorale directie, Federaal Planbureau

Danielle Devogelaer - Energiedeskundige, Federaal Planbureau

donderdag 28 maart 2013

"Het ontwerp van strategisch plan voor het goederenvervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, reacties van de actoren"

Marianne Thys - Ingenieur bij de Directie Strategie Mobiel Brussel, verantwoordelijke voor de cel Goederenvervoer

vrijdag 1 maart 2013

"Brabantnet : de oplossing om de mobiliteit tussen de Provincie Vlaams-Brabant en Brussel te verbeteren ?"

Joost Swinnen - Senior Project Manager bij De Lijn Vlaams-Brabant

Yves Fourneau - Verantwoordelijke van de studies bij de MIVB

donderdag 24 januari 2013

"De kwaliteit van de arbeidsomstandigheden in België. Voorstelling van de resultaten van het nationaal onderzoek dat in 2010 in samenwerking met Eurofound werd verricht"

Alain Piette - Ergonoom, attaché bij de FOD Werkgelegenheid, AD Humanisering van de Arbeid

2012

   

donderdag 22 november 2012

"Vereist het welslagen van het « grootstedelijk project » de opheffing van de gemeenten of een drastische inperking van hun bevoegdheden ?"

Nicolas Lagasse - Jurist, onderzoeker bij het Centre Interdisciplinaire de Recherche en Droit Constitutionnel van de FUSL en wetenschappelijk medewerker bij het Centre de droit public van de ULB

donderdag 25 oktober 2012

"Verplicht onderwijs in de Franse Gemeenschap : hoe zich laten leiden door de buitenlandse stelsels ?"

Etienne Denoël - Directeur bij McKinsey & Company in Brussel

dinsdag 25 september 2012

"De harmonieuze ontwikkeling van de kleine stadsondersteunende industriële ondernemingen in Brussel"

Bruno Bianchet - Doctor in de Economische geografie en onderzoeksgelastigde aan het Lepur

dinsdag 15 mei 2012

"Welke toekomst voor de kleinhandel ? Welke uitdagingen voor de Brusselse handel ?"

Bernadette Mérenne-Schoumaker - Gastdocente aan de Universiteit van Luik

dinsdag 17 april 2012

"De Innovatie-Unie 2011 - ideeën opdoen voor de groei en de banen van morgen"

Henriette van Eijl - Policy officer, European Commission, DG Enterprise and Industry

dinsdag 20 maart 2012

"Stedelijk beleid inzake sociale gemengdheid in Brussel : oorspronkelijke context en stand van zaken"

Mevr. Emmanuelle Lenel - Assistente in de sociologie aan de Facultés universitaires Saint-Louis (FUSL) en doctorante aan het centre d’études sociologiques (FUSL)

donderdag 1 maart 2012

"Zijn de Brusselse gemeenten spilziek ? Een vergelijkende analyse van de gemeentebegrotingen van de grootste stedelijke clusters van België"

Mevr. Magali Verdonck - Hoogleraar aan de Facultés Universitaires Saint-Louis (FUSL)

donderdag 26 januari 2012

"In de kleuterschool zoals in de crèche ? Toegangsbeperkingen als gevolg van de bevolkingsgroei"

Mevr. Perrine Humblet - Doctor in de Openbare gezondheids-wetenschappen en docente aan de Ecole de Santé Publique ULB

Dhr. Stéphane Aunjean - Verantwoordelijke van het Observatoire de l'enfant

2011

   

donderdag 8 december 2011

"Ook de bedrijven zijn van belang voor de internationale rol van Brussel : wat gebeurt er op het terrein ?"

Dhr. Jacques Evrard - Directeur van Brussel Invest & Export

dinsdag 22 november 2011

"Goederentransport te Brussel : algemene strategie en belang van de waterweg"

Mevr. Marianne Thys - Ingenieur bij de Directie Strategie Mobiel Brussel

Dhr. Alfons Moens - wnd. Directeur-generaal f.f. van de Haven van Brussel

dinsdag 27 september 2011

"Hoe kan men de werkgelegenheid bevorderen in de bloeiende toeristische sector van Brussel ?"

Dhr. Patrick Bontinck - Afgevaardigd bestuurder en directeur-generaal van VISITBRUSSELS

donderdag 5 mei 2011

"Het taalbad in de Franse Gemeenschap. Evaluatie van de talenkennis die de leerlingen in het basisonderwijs verwerven"

Dhr. Philippe Mousty - Laboratoire Cognition, Langage et Développement, ULB

maandag 4 april 2011

"Het sociaal overleg, voorbije en toekomstige uitdagingen"

Dhr. Luc Denayer, Secretaris-generaal van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

donderdag 3 maart 2011

"Overzicht van de behoeften op het vlak van wetenschappelijke en technologische beroepen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest"

Dhr. Stéphane Thys - Coördinator bij het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

donderdag 3 februari 2011

"Brussel, 1ste Europese stad, 2de wereldstad voor congressen en gastheer van internationale verenigingen"

Mevr. Nancy Carfrae - Database Manager en redactrice bij de Union of International Associations (UIA)

2010

   

donderdag 9 december 2010

"Armoede in Brussel : vaststellingen en evoluties"

Dhr. Gille Feyaerts - Wetenschappelijk medewerker bij het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn

donderdag 28 oktober 2010

"Het GEN : een instrument voor duurzame ontwikkeling"

Mevr. Laurence Bovy - Voorzitster van de spoorwegoperator NMBS

Dhr. Guy Vernieuwe - Strategie, Internationale Zaken & IT

donderdag 23 september 2010

"Cultuur als vector voor de sociaaleconomische ontwikkeling ?"

Dhr. Jean-Louis Genard - Directeur van La Cambre-Architecture en professor aan de ULB en de FUSL

Dhr. Jan Goossens - Artistiek leider van de KVS

donderdag 27 mei 2010

"Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO)"

Dhr. Benoît Périlleux - Adviseur bij het Kabinet van Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Verantwoordelijke voor de cel GewOP

donderdag 29 april 2010

"De huisvesting in het Brussels Gewest : tussen verandering en tegenstand"

Dhr. Nicolas Bernard - Professor Recht aan de Facultés universitaires Saint-Louis ; Directeur van het Institut de recherches interdisciplinaires sur Bruxelles

donderdag 25 maart 2010

"De participatieve democratie"

Dhr. Martin Westlake - Secretaris-generaal van het Europees Economisch en Sociaal Comité EESC

donderdag 25 februari 2010

"De geografische mobiliteit van de werkkrachten"

Mevr. Michèle Pans - Attaché bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

donderdag 21 januari 2010

"Wat zijn de klimaatuitdagingen voor het Brussels Gewest na Kopenhagen ?"

Dhr. Jean-Pascal van Ypersele - Doctor in de fysische wetenschappen, klimatoloog en Professor aan de UCL - Institut d'Astronomie et de Géophysique G. Lemaître