Toggle menu

Opdrachten

  • Op eigen initiatief of op verzoek van de Regering adviezen uitbrengen over elk ontwerp van ordonnantie en reglementair besluit inzake leefmilieu betreffende het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bij de Raad voor het Leefmilieu heeft het Comité van de waterverbruikers tot opdracht om:

  • Op eigen initiatief of op verzoek van de Regering adviezen uit te brengen over alle vraagstukken in verband met het waterbeleid.
  • Advies te verlenen aan BRUGEL in het kader van de procedure tot goedkeuring van de tariefmethodologieën en tariefvoorstellen bepaald in de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid.

Samenstelling en leden

3 leden van het Voorzitterschap

Serge KEMPENEERS (Voorzitter)
/ (Vicevoorzitter)
Christian PAQUET (Voorzitter van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud)

5 vertegenwoordigers van VZW die zich volgens hun statuten om het leefmilieu bekommeren

Stéphanie D’HAENENS (IEB) (Effectief lid)
Maud MARSIN (IEB) (Plaatsvervangend lid)
Steyn VAN ASSCHE (Brusselse Raad voor het Leefmilieu) (Effectief lid)
Maya MAES (Brusselse Raad voor het Leefmilieu) (Plaatsvervangend lid)
Mathieu BOURGEOIS (Association pour la Promotion des Energies Renouvelables) (Effectief lid)
Benjamin WILKIN (Association pour la Promotion des Energies Renouvelables) (Plaatsvervangend lid)
Joëlle VAN DEN BERG (Réseau Idée) (Effectief lid)
Dominique WILLEMSENS (Réseau Idée) (Plaatsvervangend lid)
Kelly DE LEUZE (GoodPlanet Belgium)(Effectief lid)
Jo VAN CAUWENBERGE (GoodPlanet Belgium)(Plaatsvervangend lid)

3 vertegenwoordigers van het Bestuur voor Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen en Openbaar Vervoer

1 lid van het departement Ruimtelijke Ordening en Huisvesting1 lid van het departement Monumenten en Landschappen1 lid van Brussel Mobiliteit
Mathilde BERLANGER (Effectief lid)Pierre SERVAIS (Effectief lid)Joëlle VANDEVOORDE (Effectief lid)
Sven VERCAMMEN (Plaatsvervangend lid)Lorraine VALEMBOIS (Plaatsvervangend lid)Philippe BARETTE (Plaatsvervangend lid)

3 vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties

1 lid van het ABVV1 lid van het ACV1 lid van de ACLVB
Kobe MARTENS (Effectief lid)Benoît DASSY (Effectief lid)Yaël HUYSE (Effectief lid)
Jeanne UWASE (Plaatsvervangend lid)Christina HOSSZU (Plaatsvervangend lid)Patricia DE MARCHI (Plaatsvervangend lid)

3 vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties (3 leden van BECI)

Effectieve ledenPlaatsvervangende leden
Laurent SCHILTZMarie VAN BREUSEGEM
Camille CALLENSHugues KEMPENEERS
Willem VAN VEENCarine LAMBERT

1 lid van Brupartners – Zelfstandige Ondernemers

Effectief lidPLaatsvervangend lid
Sophie HEUSKINClarisse RAMAKERS

3 deskundigen inzake milieuproblemen van de UCLouvain, de ULB en de VUB

1 lid van de UCLouvain1 lid van de ULB1 lid van de VUB
Pierre VANDERSTRAETEN (Effectief lid)Marie-Françoise GODART (Effectief lid)Filip HUYGHE (Effectief lid)
Pierre DEFOURNY (Plaatsvervangend lid)Wouter ACHTEN (Plaatsvervangend lid)Tim VAN DE VOORDE (Plaatsvervangend lid)

3 vertegenwoordigers van Brulocalis

Effectieve ledenPlaatsvervangende leden
Philippe BOIKETEPatrick LENAERS
Jos RAYMENANTSAnne DELVAUX
Grégory MATGENMarie-Noëlle STASSART

2 vertegenwoordigers van het Gewestelijke Agentschap voor Netheid, Net Brussel

Effectieve ledenPlaatsvervangende leden
Mathieu VREBOSCHSophie STEVENS
Olivier BOSTEELSSophie POTAKOWSKI

3 vertegenwoordigers van organisaties ter verdediging van de verbruikers of van algemeen nut

1 lid van de Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise voor Consumenten-organisaties1 lid van de Gezinsbond1 lid van het « Réseau des Consommateurs Responsables »
Bert STEVENS (Effectief lid)Ria KAATEE (Effectief lid)Hélène JANE-ALUJA (Effectief lid)
Leen DE CORT (Plaatsvervangend lid)Live SCHEERLINCK (Plaatsvervangend lid)Bénédicte ALLAERT (Plaatsvervangend lid)

3 vertegenwoordigers voorgedragen door de Raad voor het Leefmilieu op grond van hun bijzondere wetenschappelijke kennis op een van de gebieden van de milieuproblematiek

1 membre de « École de Santé Publique »1 lid van het Koninklijk Meteorologisch Instituut 1 lid van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen van België
Jacques KUMMER (Effectief lid)Cédric BERTRAND (Effectief lid)Patrick ROOSE (Effectief lid)
Catherine BOULAND (Plaatsvervangend lid)Luc DEBONTRIDDER (Plaatsvervangend lid)Maurice LEPONCE (Plaatsvervangend lid)

2 vertegenwoordigers van de wateroperatoren

1 lid van de BMWB1 lid van VIVAQUA
Damien DE KEYSER (Effectief lid)Angélique DEQUICK (Effectief lid)
David PIREAUX (Plaatsvervangend lid)Olivier RAGOEN (Plaatsvervangend lid)

Het Comité van de waterverbruikers bezit dezelfde samenstelling als de Raad voor het Leefmilieu, waaraan evenwel nog 5 personen van diverse categorieën van waterverbruikers worden toegevoegd:

Vertegenwoordigers van de waterverbruikers
Marc BURKENS (VZW Ieder zijn Woning)
Marie HANSE (Coördinatie Gas-Elektriciteit-Water Brussel)
Marie-Noëlle DE DECKER ((« Centre d’action globale pour les familles »)
Tim VAN CAUWENBERGHE (VZW Coördinatie Zenne)
Jean-Pierre NEMERY DE BELLEVAUX (Nationaal Eigenaars- en Mede-eigenaarssyndicaat)

Het Secretariaat van de Raad voor het Leefmilieu wordt verzorgd door Marie CARETTE en Bertrand ACKERMAN.

Reglementering

  • Besluit van 15 maart 1990 houdende de regeling van de oprichting, de samenstelling en de werking van de Raad voor het Leefmilieu voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
  • Ministerieel besluit van 3 juli 2003 tot vaststelling van het presentiegeld toegekend aan de leden van de Raad voor het Leefmilieu voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Besluit van 24 april 2014 tot coördinatie van de openbare-dienstopdrachten van de operatoren en actoren bij de uitvoering van het waterbeleid en tot oprichting van een Comité van watergebruikers
  • Ministerieel besluit van 8 juli 2020 betreffende de werking van het Secretariaat van de Raad voor het Leefmilieu voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Adviezen en Publicaties

De adviezen en publicaties van de Raad voor het Leefmilieu zijn beschikbaar op zijn  website.