Aller au contenu

Verklaring inzake gegevensbescherming

 

U bezoekt onze website. Wij zijn Brupartners, Bischoffsheimlaan 26 te 1000 Brussel.

 

Verwerkingsinformatie

Deze pagina is bedoeld om u te informeren over de manier waarop de diensten van Brupartners uw persoonsgegevens inzamelen en gebruiken.

Volg de onderstaande links om gedetailleerde informatie te verkrijgen.

Voor alle vragen over het gebruik van uw gegevens, om uw rechten op toegang, correctie, verwijdering of verzet uit te oefenen of om uw toestemming in te trekken, kunt u contact opnemen met onze gegevensbeschermingsafgevaardigde via dpo@brupartners.brussels. In sommige gevallen zullen wij u vragen om ons een kopie van uw identiteitskaart te bezorgen of om ons een elektronisch ondertekend document te sturen om ons van uw identiteit te verzekeren.

 

Brupartners stelt een data protection officer (DPO) aan die de vereiste kennis en bekwaamheden bezit voor de vervulling van deze opdracht. Deze functie kan worden uitgeoefend door een personeelslid of door een extern persoon op basis van een dienstencontract. De evaluatie van de kennis en bekwaamheden is gebaseerd op de informatie verstrekt door de data protection authority.

 

Cookies en opvolging van de activiteit online

Deze website maakt gebruik van cookies, kleine gegevensfiles die op uw toestellen zijn opgeslagen en informatie registreren, teneinde uw voorkeuren en andere informatie over uw opeenvolgende bezoeken aan deze website te bewaren. 

De statistieken wat betreft de bezoeken aan de website worden verwerkt door « Google Analytics ». De informatie wordt anoniem gemaakt zodat er met uw identiteit geen enkel verband kan worden gelegd.